Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 09.05.2016 - 10.05.2016
Added on: 29.03.2016

W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa
Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową

W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj

która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2016 roku
 
Dramat historyczny – pozornie zapomniany i istniejący poza głównym obiegiem teatralnego życia – jest wciąż gatunkiem żywym. Powstają nowe teksty sceniczne, opowiadające o minionych czasach, a teksty dyskursywizujące historię nadal cieszą się zainteresowaniem reżyserów. Jednak wciąż brakuje nowoczesnej refleksji naukowej poświęconej dramatowi historycznemu. Nasza konferencja ma na celu wykształcenie nowego języka i aparatu badawczego do analizy tekstów literackich i ich inscenizacji. Przedmiotem rozważań czynimy teksty dramatów autorów polskich i europejskich.
 
Podczas spotkania chcielibyśmy poruszyć m.in. następujące zagadnienia:
 
  • recepcja dramatu historycznego od II poł. XIX wieku (w epoce i współczesna): naukowa, krytyczno-teatralna i krytyczno-literacka,
  • przypomnienie sylwetek autorów, którzy dramatowi historycznemu poświęcili ważne miejsce w swojej twórczości (np. Anczyc, Feliński, Szujski),
  • inscenizacje dramatów historyczny (dawne i współczesne),
  • dramat jako przestrzeń prowadzenia dyskusji historycznych i historiozoficznych,
  • współczesny dramat historyczny (Demirski, Wojtyszko, Słobodzianek),
  • historia w dramacie jako narzędzie ideologizacji,
  • interpretacja wydarzeń historycznych przez tekst dramatyczny,
  • historia widziana z perspektywy feministycznej,
  • teatralizacja pamięci wydarzeń historycznych – scenariusz widowiska społecznego,
  • dramat historyczny jako gatunek i materiał do inscenizacji – problemy teoretyczne, zagadnienia genologiczne
 
Języki, w których będą wygłaszane referaty: polski, angielski (w przypadku innych języków prosimy o kontakt).
 
Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 320 zł / 80 euro, w ramach której zapewniamy dwa obiady oraz serwis kawowy, materiały konferencyjne i druk recenzowanej książki pokonferencyjnej. Planujemy także wspólne wyjście do teatru bądź filharmonii.
 
Przejazd i zakwaterowanie uczestnicy opłacają samodzielnie.
 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy razem z abstraktem (o objętości do 2000 znaków) prosimy przesłać do 29.02.2016 na adres e-mail:konferencjadramathistoryczny@gmail.com
 
Po zapoznaniu się z abstraktami osoby zakwalifikowane zostaną powiadomienie o przyjęciu tekstu do wystąpienia drogą e-mailową. Dopiero po otrzymaniu od nas potwierdzenia prosimy o dokonanie opłaty konferencyjnej.
 
Komitet organizacyjny:
 
Prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska
Mgr Marek Grajek
Mgr Michał Zdunik
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.