Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 22.02.2016 - 29.02.2016
Added on: 17.02.2016

II Festiwal Języka Ojczystego w Katowicach

Type of the event:
Festival
City or town:
Katowice

Katowicki Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego - w ramach obchodów zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego - zaprasza na kolejny już, II Festiwal Języka Ojczystego (22, 25 i 29 lutego 2016 r.).

W programie zaplanowano m.in. wykłady na interesujące tematy:

- Co znaczy dziś angielski jako język ojczysty? - dr Josephine Lewkowicz (King’s College Londyn, Uniwersytet Warszawski) - 22 lutego 2016 r.

- O poszukiwaniach przodków na Górnym Śląsku. Ślady języka polskiego w górnośląskich źródłach genealogicznych XVII, XVIII i XIX wieku - Damian Jureczko, Mirosław Mitrenga (Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum”) - 25 lutego 2016 r.

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.