Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 25.05.2017 - 26.05.2017
Added on: 03.02.2017

Wiedza o języku w kształceniu językowym / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Białystok

 

Zakład Współczesnego Języka Polskiego UwB
Zakład Języka Angielskiego UwB
oraz
Zakład Lingwodydaktyki UwB
mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej naukowej konferencji
Wiedza o języku w kształceniu językowym
25-26 maja 2017 r.


Celem konferencji jest wymiana refleksji nad rolą wiedzy o języku w nauczaniu języka ojczystego oraz języków obcych (pierwszego/drugiego/trzeciego). Do dyskusji zapraszamy metodyków języka polskiego i języków obcych oraz językoznawców. Chcemy porozmawiać o celach kształcenia językowego, porównać wyniki badań naukowych dotyczące różnych języków, a także wymienić doświadczenia dydaktyczne, aby znaleźć odpowiedzi na pytania o to, jaka i w jaki sposób wiedza o języku jest przekazywana na różnych etapach edukacyjnych.


Proponujemy refleksję nad następującymi zagadnieniami:
1. Rola wiedzy o języku w kształceniu językowym (badania teoretyczne i empiryczne dotyczące języka ojczystego i języków obcych, dominujące teorie dotyczące kształcenia językowego, gramatyka a sprawności językowe, wiedza o języku a pragmatyka, rola refleksji metalingwistycznej, strategie nauczania i uczenia się języków)
2. Wiedza o języku w programach, podręcznikach i na egzaminach (szkolna wiedza o języku wobec współczesnej wiedzy językoznawczej, koncepcje kształcenia językowego w podstawie programowej, relacje między różnymi dokumentami programowymi)
3. Wiedza nauczyciela i wiedza ucznia w badaniach językoznawczych (wiedza o języku w kształceniu nauczycieli języka ojczystego oraz języków obcych, gramatyka w opinii nauczycieli i uczniów)
4. Wiedza o języku w ujęciu kontrastywnym (świadomość różnic systemowych i pragmatycznych między językami, znaczenie tej świadomości w nauce języka ojczystego i obcego, nauczanie bilingwalne, wpływy międzyjęzykowe)
5. Wiedza o języku w nauczaniu języka ojczystego oraz języków obcych – rozwiązania dydaktyczne (metody kształcenia językowego, sprawdzona tradycja i obiecujące eksperymenty)
6. Wiedza o języku w ujęciu interdyscyplinarnym (dydaktyka różnojęzyczności, lingwistyka ekologiczna, zintegrowane kształcenie językowo-przedmiotowe)
7. Historia, wpływ europejskiej polityki językowej i perspektywy nauczania języka ojczystego i języków obcych.

Nadsyłanie tematów wraz ze streszczeniem (150-250 wyrazów): do 28 lutego 2017 r.

W wypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów. Formularz zgłoszeniowy prosimy przysyłać drogą mailową na adres wiedzaojezyku2017@uwb.edu.pl. 

Więcej informacji w załącznikach.

Information

Application deadline for speakers:
28.02.2017 22:30
Application deadline for participants:
03.02.2017 22:30
Added on:
3 February 2017; 08:59 (Grzegorz Czerwinski)
Edited on:
7 May 2017; 10:21 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.