Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 13.05.2016 - 14.05.2016
Added on: 15.02.2016

Odmiany specjalistyczne i stylistyczne w nauczaniu języków obcych i języka polskiego jako obcego / drugiego

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics

Celem konferencji jest przeprowadzenie dyskusji naukowej na temat odmian specjalistycznych i stylistycznych w nauczaniu różnorodnych języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języka polskiego jako obcego / drugiego.

Dotąd temat ten pojawiał się na polonistycznych konferencjach glottodydaktycznych sporadycznie; zwykle referenci zajmowali się zgłębianiem problematyki związanej z nauczaniem języka w odmianie ogólnej, standardowej. Praktyka glottodydaktyczna, wynikająca ze zmian w globalnej edukacji i ewoluowania międzynarodowego rynku pracy, wskazuje jednak, że coraz częściej uczestnicy rozlicznych kursów językowych spodziewają się ukierunkowania ich nauczania w stronę jednej z odmian języka: np. odmiany technicznej, medycznej, ekonomicznej, humanistycznej (w wariancie zawodowym, jeśli kurs adresowany jest do przedstawicieli określonych profesji, lub akademickim, jeśli jest przeznaczony np. dla obcokrajowców przygotowujących się językowo do studiów za granicą). Ciekawym zagadnieniem wartym eksploracji naukowej jest także nauczanie przedmiotów (np. fizyki, chemii, matematyki, biologii, historii, geografii, wiedzy o realiach społecznych danego kraju) podczas kursów języków obcych oraz jpjo / drugiego. Naukowego namysłu wymaga również problem rejestru językowego w procesie nauczania języków obcych i jpjo / drugiego, czyli występowania w nim odmian stylistycznych (np. stylu potocznego, urzędowego, naukowego, artystycznego).

Spodziewamy się zarówno referatów teoretycznych, charakteryzujących dane typy odmian i sposoby ich nauczania w kontekście glottodydaktycznym, lub koncentrujące się na wybranym aspekcie danego zagadnienia, jak i prac o charakterze aplikacyjnym, przedstawiających praktykę nauczania poszczególnych odmian języka oraz prezentujących programy nauczania czy podręczniki. Temat konferencji powinien zainteresować polonistów, neofilologów oraz nauczycieli języków obcych i jpjo / drugiego w środowisku akademickim lub w szkołach językowych i dwujęzycznych.

Wszystkich Państwa, których zainteresował temat konferencji, zapraszamy do wygłoszenia referatu (20 minut) lub przygotowania warsztatów dotyczących technik nauczania lub sposobów pracy z podręcznikami bądź materiałami dydaktycznymi innego typu, przeznaczonymi do nauczania języków obcych i jpjo / drugiego w odmianach specjalistycznych lub stylistycznych (45 minut), a także do wzięcia udziału w dyskusji. Językami konferencji są polski i angielski.

Planujemy opublikować teksty, które uzyskają dwie pozytywne recenzje, w 23. tomie czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, znajdującego się na liście czasopism punktowanych MNiSW.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie formularza do 29 lutego 2016 r. na adres:konferencja.glotto@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: http://klsik.uni.lodz.pl/konferencje.html

Konferencja odbędzie się w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173.

Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej koszty publikacji, uroczystej kolacji, koszty manipulacyjne oraz materiały konferencyjne) wynosi 350 zł i nie obejmuje dojazdów, obiadów ani noclegów.

Prosimy uczestników o samodzielne rezerwowanie i opłacanie noclegów. Istnieje możliwość ich zarezerwowania np. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przy ul. Kopcińskiego 16/18 (http://csk.uni.lodz.pl/noclegi) czy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Legionów 27, tel. 0 42-630-66-80 (http://www.yhlodz.pl/website2/pricelist1.php).

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

Information

Application deadline for speakers:
29.02.2016 22:30
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.