Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 27.06.2023 - 28.06.2023
Added on: 15.10.2022

II Kongres Historyków Języka

Type of the event:
Congress
City or town:
Katowice

W dniach 27-28 czerwca 2023 r. w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się II Kongres Historyków Języka. Pomysłodawcami i organizatorami tego wydarzenia naukowego są pracownicy Instytutu Językoznawstwa (dawniej skupieni w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej).

Ideą Kongresu jest namysł nad problemami odnoszącymi się do opisu i interpretacji zjawisk historycznych lub mających swoje źródła w historii języka. Planowane spotkanie po raz drugi stanie się platformą dyskusji nad dokonaniami naukowymi dyscypliny, refleksji nad kondycją językoznawstwa diachronicznego, jego możliwości, ograniczeń i miejsca we współczesnej lingwistyce.

logo Kongresu Historyków Języka

Ważne terminy

 • Uruchomienie rejestracji uczestników i przesyłania abstraktów wystąpień: 1 października 2022 r.
 • Zamknięcie rejestracji: 31 grudnia 2022 r.
 • Ogłoszenie listy przyjętych referatów: 15 lutego 2023 r.
 • Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 30 marca 2023 r.
 • Umieszczenie na stronie WWW programu II Kongresu Historyków Języka: 30 marca 2023 r.
 • Przekazanie uczestnikom szczegółowych informacji na temat II KHJ: 31 maja 2023 r.
 • Przesłanie tekstów do publikacji: 31 grudnia 2023 r.

Koszty

 • Na pokrycie kosztów związanych z organizacją KHJ i publikacją tekstów (o ile uzyskają one pozytywne recenzje) przewiduje się opłatę w wysokości: 600,00 PLN.
 • Opłata nie obejmuje kosztów noclegów. Miejsca w hotelach uczestnicy rezerwują we własnym zakresie. Podajemy przykładowe miejsca zakwaterowania:
  – Hotel Katowice, al. Wojciecha Korfantego 9, 40-951 Katowice, tel. (32) 258 82 81
  – Novotel Katowice Centrum, al. Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice, tel. (32) 200 44 44
  – Hotel Diament Spodek Katowice, al. Wojciecha Korfantego 35, 40-005 Katowice, tel. (32) 606 85 85
  – Ibis Budget, al. Roździeńskiego 18, 40-202 Katowice, tel. (32) 350 50 40
  – Aparthotel Superjednostka Katowice, al. Wojciecha Korfantego 24, 40-004 Katowice, tel. 500 282 885
 • Z opłaty zwolnieni są członkowie Komitetu Naukowego II KHJ.

Imprezy towarzyszące

 • wizyta Uczestników w Muzeum Śląskim i zwiedzanie wystaw z przewodnikiem (ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice)
 • zapoznanie Uczestników ze zbiorami specjalnymi zgromadzonymi w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA, ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice)

Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka.

Członkami Komitetu Organizacyjnego II KHJ są:

prof. dr hab. Magdalena Pastuch

dr hab. Mirosława Siuciak, prof. UŚ

dr hab. Jarosław Pacuła, prof. UŚ

dr hab. Barbara Mitrenga, prof. UŚ

dr Kinga Wąsińska

dr Beata Kiszka-Pytel

Komitet Naukowy II KHJ tworzą uznani językoznawcy:

prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach, przewodnicząca)

prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Urszula Sokólska (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. dr hab. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Władysława Bryłowa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. dr hab. Stanisław Borawski (Uniwersytet Zielonogórski)

prof. dr hab. Bogusław Dunaj (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Stanisław Dubisz (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Stanisław Koziara (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Bogusław Wyderka (Uniwersytet Opolski)

prof. dr hab. Marek Cybulski (Uniwersytet Łódzki)

Sekretarze:

dr Kinga Wąsińska, e-mail: kinga.wasinska@us.edu.pl

dr Beata Kiszka-Pytel, e-mail: beata.kiszka@us.edu.pl


Warto przypomnieć, że I Kongres Historyków Języka odbywał się w dniach 13-15 czerwca 2016 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Uczestniczyli w nim lingwiści reprezentujący różne ośrodki naukowe – dwadzieścia trzy krajowe i kilka zagranicznych. Pokłosiem obrad i pamiątką ze spotkania jest publikacja zatytułowana Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, ss. 724).

Information

Address:
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; ul. Uniwersytecka 4, 40–007 Katowice
Application deadline for speakers:
31.12.2022
Application deadline for participants:
31.12.2022
Fee:
600 zł
Added on:
15 October 2022; 17:09 (Mariola Wilczak)
Edited on:
15 October 2022; 17:14 (Mariola Wilczak)

See also

08.10.2015

Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku

Organizatorzy: Zakład Teorii Literatury i Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Komisja Historycznoliteracka PAN, Oddział w Katowicach

08.04.2023

Konferencja Programowa Ku Nowej Polonistyce

Konferencja – organizowana pod patronatem rektorów Uniwersytów: Śląskiego w Katowicach, Jagiellońskiego oraz imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu – jest związana z z aktualizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, która wprowadza na listę dyscyplin m.in. polonistykę.

16.10.2017

Mózg – Język – Zachowanie. Ujęcie Interdyscyplinarne /XX Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne, Wydział Lekarski I Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Pedagogiczny Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach i Fundacja „Ponad …”

15.10.2015

Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim

Z okazji 40-lecia Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję jubileuszową, która odbędzie się w dniach 18–19 czerwca 2016 roku w Warszawie. Chcemy, aby jej tytuł był zachętą do wymiany refleksji o sposobach badania języka dawniej, dziś i w przyszłości. Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do dyskusji o zadaniach badawczych, które zostały ostatnio podjęte przez językoznawców polonistów bądź dopiero czekają na podjęcie.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.