Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 19.10.2019 g.09:00 - 19.10.2019
Added on: 05.04.2019

Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź
Organisers:
Target groups:
Students, PhD Students, Teachers, Independent academics, Doctors

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej”, organizowanej przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ w dniu 19 października 2019 roku na Wydziale Filologicznym UŁ w Łodzi.

Logopedia to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która bardzo szybko rozwinęła się w ostatnim dziesięcioleciu. Jej intensywny rozwój wynika z zapotrzebowania społecznego i większej świadomości na temat zaburzeń mowy. Tegoroczna konferencja jest okazją do spotkania specjalistów różnych dziedzin, w kręgu zainteresowań których znajdują się biologiczne i społeczne uwarunkowania mowy. Wydarzenie to da możliwość ukazania logopedii jako dziedziny o interdyscyplinarnych podstawach oraz przyczyni się do kontynuacji dyskusji i współpracy specjalistów zajmujących się pomocą dzieciom i dorosłym z zaburzeniami mowy i języka. Do udziału w dyskusji zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin: logopedów, audiologów, foniatrów, pedagogów, psychologów, ortodontów, fizjoterapeutów, genetyków, językoznawców, co pozwoli na wieloaspektowe spojrzenie na skomplikowane zagadnienie, jakim jest szeroko pojęta komunikacja.

Liczymy, że spotkanie specjalistów różnych dyscyplin będzie konstruktywne w celu stworzenia wspólnej wielospecjalistycznej przestrzeni dla diagnozy i terapii na miarę XXI wieku.

KOMITET NAUKOWY
prof. dr hab. Jacek Błeszyński (Toruń)
prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski (Łódź)
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Grażyna Śmiech-Słomkowska (Łódź)
dr hab. prof. UP Grażyna Gunia (Kraków)
dr hab. prof. UŁ Irena Jaros (Łódź)
dr hab. prof. UŁ Renata Marciniak-Firadza (Łódź)
dr hab. prof. UP Mirosław Michalik (Kraków)
dr hab. prof. UG Stanisław Milewski (Gdańsk)
dr hab. n. med. prof. UM Tadeusz Pietras (Łódź)
dr hab. prof. UŁ Danuta Pluta-Wojciechowska (Łódź)
dr hab. prof. UKW Dorota Podgórska-Jachnik (Bydgoszcz)
dr hab. prof. UAM Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska (Poznań)
dr hab. prof. APS Sławomir Śniatkowski (Warszawa)
dr hab. prof. UMCS Tomasz Woźniak (Lublin)

KOMITET ORGANIZACYJNY
Kierownik konferencji
dr hab. prof. UŁ Irena Jaros
Sekretarze konferencji
dr Ewelina Zając
mgr Mateusz Szurek

Proponujemy udział w następujących warsztatach:
1. dr Agnieszka Hamerlińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Mowa przełykowa i przetokowa, czyli o terapii logopedycznej osób po laryngektomii całkowitej
2. mgr Dominika Kozłowska-Wojnar (Wielkopolskie Centrum Onkologii, Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i
Onkologii Laryngologicznej w Poznaniu)
Zaburzenia mowy, zaburzenia przełykania, rurka tracheotomijna u pacjentów po leczeniu onkologicznym nowotworów jamy ustnej
3. mgr Aleksandra Wojciechowska (Centrum Diagnozy i Terapii NEUROSENSOREK, Łódź)
Wpływ małej i dużej motoryki na rozwój mowy w aspekcie terapii integracji sensorycznej
4. mgr Ewelina Retelewska-Guc (Centrum Diagnozy i Terapii NEUROSENSOREK, Łódź)
Dobór odpowiednich pozycji do karmienia w oparciu o metody neurofizjologiczne na podstawie własnych doświadczeń

Liczba miejsc na warsztatach ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Nadsyłanie zgłoszeń, opłata za udział w konferencji i warsztatach
a) uczestnictwo czynne:
do 19 maja 2019 r. – zgłoszenie czynnego uczestnictwa wraz z abstraktem – formularz zgłoszeniowy:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WO_eirYU2C0lCtmL0l2jHhyxURU5TSjFaU1ZRTzRKRzA0N045TDBaUk01OC4u (organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru
zgłoszonych tematów);
do 31 maja 2019 r. – potwierdzenie przez organizatorów przyjęcia tematu wystąpienia;

do 10 czerwca 2019 r. – uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł (opłata obejmuje: udział w obradach i warsztatach, zaświadczenie o czynnym uczestnictwie, materiały konferencyjne, obiad, udział w przerwach kawowych oraz publikację tekstu po otrzymaniu pozytywnej recenzji. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu, śniadania oraz kolacji. W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi).

b) uczestnictwo bierne:
do 1 września 2019 r. – zgłoszenie biernego uczestnictwa i wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WO_eirYU2C0lCtmL0l2j
HhyxURU5TSjFaU1ZRTzRKRzA0N045TDBaUk01OC4u (o udziale w konferencji decyduje kolejność
zgłoszeń – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!);
do 15 września 2019 r. – po otrzymaniu potwierdzenia udziału w konferencji uiszczenie opłaty w wysokości 150 zł, opłata dla studentów studiów stacjonarnych, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych na UŁ: „Logopedia medialna z logopedią ogólną” i „Neurologopedia”: 90 zł (opłata obejmujeudział w konferencji i warsztatach, zaświadczenie o biernym uczestnictwie, materiały konferencyjne, udział w przerwachkawowych. W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi);

NOWOŚĆ! Bierne uczestnictwo (konferencja + warsztaty) z możliwością publikacji nadesłanego  tekstu w czasopiśmie „Logopaedica Lodziensia” lub monografii wieloautorskiej – po uzyskaniu pozytywnychrecenzji – koszt udziału: 250 zł lub 200 zł dla studentów studiów stacjonarnych i doktorantów.

Kontakt
Adres e-mail: konferencjalogopedia@uni.lodz.pl

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto:
Bank Pekao S.A. II Oddział w Łodzi
76 1240 3028 1111 0010 8861 7162
Z dopiskiem Konferencja Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika
Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności
Uwaga: faktura może być wystawiona tylko na instytucję lub osobę, która dokonała wpłaty na konto UŁ (co oznacza, że oczekując faktury na instytucję należy opłatę przelać z konta tej instytucji).

Miejsce obrad konferencji:
Wydział Filologiczny UŁ
ul. Pomorska 171/173
Łódź
 

Information

Address:
Pomorska 171/173
Application deadline for speakers:
19.05.2019
Application deadline for participants:
01.09.2019

See also

10.09.2019

„Znać inny język to jak posiadać drugą duszę” / międzynarodowa konferencja glottodydaktyczna

17 października w Gdańsku odbędzie się międzynarodowa konferencja glottodydaktyczna "Znać inny język to jak posiadać drugą duszę – Lekcje języka polskiego i kultury polskiej – doświadczenia, dylematy". Organizatorami konferencji są Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców IFP UG oraz Pracownia Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego. Patronat honorowy nad konferencją objął Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

13.04.2016

Wykład prof. UŚ , dr hab. Danuty Pluty-Wojciechowskiej dotyczące diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji językowej u osób z rozszczepem wargi i podniebienia

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. UJK dr hab. Piotr Zbróg oraz Kierownik studiów podyplomowych z logopedii ogólnej dr Ewa Boksa serdecznie zapraszają studentów filologii polskiej spec. nauczycielska z logopedią oraz słuchaczy studiów podyplomowych z logopedii ogólnej, jak również innych kierunków pedagogicznych na wykłady prof. UŚ, dr hab. Danuty Pluty-Wojciechowskiej dotyczące diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji językowej u osób z rozszczepem wargii podniebienia.

09.02.2018

Forum Etyki Słowa / ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz Stowarzyszenie Etyki Słowa zapraszają na Forum Etyki Słowa (Bydgoszcz, 15-16 marca 2018 r.).

13.04.2016

Kategorie kultury II - Ciało jako paradygmat kultury i natury / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Informacje organizacyjne dla uczestników 1. Konferencja odbędzie się 18.10.2016 r. w budynku Instytutu Filologii Polskiej w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15 G. 2. Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesyłać do 30.06.2016 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: cialoujk@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Jana Kochanowskiego ul. Świętokrzyska 15 (Sekretariat: B 208, budynek G) 25-406 Kielce z dopiskiem: Konferencja o ciele. 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń na podstawie otrzymanych abstraktów. O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy pocztą elektroniczną do dnia 15.07.2016 r. 4. Opłata konferencyjna wynosi 350 złotych. Opłata obejmuje: recenzje, koszt publikacji tekstu, poczęstunki podczas przerw w obradach, obiad, materiały konferencyjne. Czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut. 5. Płatności należy dokonać przelewem do 10.09.2016 roku na konto: Raiffeisen Bank Polska S.A 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237 z tytułem przelewu: w tytule imię i nazwisko z dopiskiem „ciało” 6. Uczestnicy otrzymają e-mail zawierający program konferencji oraz mapę z wyznaczonymi najważniejszymi punktami: miejscem konferencji i posiłków. 7. Po zakwalifikowaniu referatów roześlemy Państwu informację o bazie noclegowej. 8. Kontakt: cialoujk@gmail.com dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK tel. kom. 660 204 532

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.