Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 28.09.2019 g.09:00 - 29.09.2019
Added on: 24.09.2019

Warsztaty logopedyczne z Profesor UŚ, dr hab. Danuta Plutą-Wojciechowską

Type of the event:
Workshops
City or town:
Kielce
Target groups:
Students

W najbliższą sobotę i niedzielę (28-29 września 2019 r.) w Instytucie Filologii Polskiej UJK odbędą się warsztaty logopedyczne. Poprowadzi je Danuta Pluta-Wojciechowska, Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, autorka licznych publikacji naukowych, monografii, rozpraw i artykułów z zakresu logopedii. Pani Profesor jest też cenionym logopedą zajmującym się diagnozą i terapią szeroko pojętych zaburzeń mowy.

Celem warsztatów będzie pogłębienie wiedzy diagnostycznej i terapeutycznej na temat dyslalii obwodowej oraz zaprezentowanie nowej autorskiej metody terapii związanej z zaburzeniami mowy o charakterze obwodowym.

Spotkanie przeznaczone jest dla słuchaczy VI edycji studiów podyplomowych Logopedia ogólna.

Information

Address:
Kielce, ul. Świętokrzyska 15G
Published by:

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.