Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 19.11.2016 - 19.11.2016
Added on: 05.08.2016

V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa
Organisers:

19 listopada w Warszawie odbędzie się

V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

 

Uczestnicy konferencji będą mogli zgłębić  swoją wiedzę w takich obszarach, jak:

 • metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi
 • terapia zaburzeń komunikacji,
 • metoda krakowska,
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca
 

Program konferencji:

Panel 1
 
Metody diagnozowania autyzmu
 
 • Wczesna diagnoza autyzmu
 • Wywiad i obserwacja – cele i formy obserwacji dziecka
 • Narzędzia wykorzystywane w badaniach przesiewowych i rozpoznawaniu ryzyka ASD
 • Autyzm i zaburzenia podobne – różnice i przeciwieństwa
 
PANEL 219
 
Metody terapii logopedycznej dostosowane do potrzeb pacjentów z zaburzeniami autystycznymi
 

1. Terapia zaburzeń komunikacji u dzieci autystycznych

 • Najważniejsze techniki terapeutyczne stosowane w pracy z dziećmi z autyzmem
 • W jaki sposób włączać rodziców w terapię dziecka autystycznego - zasady relacji rodzic-terapeuta
 • Kształtowanie systemu językowego
 • Zasady konstruowania indywidualnego programu terapeutycznego – case studies

2. Terapia zaburzeń autystycznych Metoda krakowską

 • Wczesna diagnoza zaburzeń autystycznych.
 • Diagnoza funkcji intelektualnych dziecka oraz prawidłowy dobór metod terapeutycznych
 • Terapia słuchowa, funkcji wzrokowych, odbioru i przetwarzania bodźców węchowych, smakowych i dotykowych
 • Stymulacja rozwoju zabawy – zabawy z regułami, tematyczne, językowe

3. Komunikacja alternatywna i wspomagająca jako element rozwoju mowy

 • Alternatywne i wspierające metody komunikacji w pracy z dzieckiem z zaburzeniami autystycznymi - przegląd możliwości terapeutycznych
 • Szczegółowa diagnoza potrzeb pacjenta, a dobór właściwej metody komunikacji otoczenia z dzieckiem
 • Problemy w zakresie praksji oralnej, a zastosowanie ułatwionych metod komunikacji
 
 

 

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.