Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 09.06.2022 - 10.06.2022
Added on: 24.05.2022

IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Czytanie Abaja: dzieje i perspektywy kultury Kazachstanu”

Type of the event:
Conference
City or town:
Słupsk

Instytut Filologii Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej imienia Abaja przy Katedrze Neofilologii zaprasza do udziału w IV Międzynarodowym SEMINARIUM NAUKOWYM, które poświęcone zostało 150. rocznicy urodzin kazachskiego uczonego i reformatora Achmieta Bajtursynuły.

9-10 czerwca 2022 r.

Patronat Honorowy: Ambasada Kazachstanu w Polsce

 

O Seminarium

Seminarium Naukowe „Czytanie Abaja: dzieje i perspektywy kultury Kazachstanu” jest cyklicznym wydarzeniem o charakterze międzynarodowym, organizowanym w Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej imienia Abaja przy Katedrze Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Abaja w Ałmaty (Kazachstan), wieloletni partner AP oraz oficjalny Fundator Centrum.

Jest to pierwszy taki cykl wydarzeń naukowych w RP (Seminaria te odbywają się od 2019 r.), poświęconych Abajowi Kunanbajuły: jego osobie, twórczości, ideom jak również i różnym aspektom duchowej i materialnej kultury narodu kazachskiego. W ramach Seminarium poruszane są również tematy, dotyczące aktualnych procesów, zachodzących w życiu społecznym i kulturalnym Republiki Kazachstanu, obejmujących także specyfikę współczesnego życia literackiego.

Wyrażamy nadzieje, że tego typu spotkania, organizowane w Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej imienia Abaja będą co roku zrzeszały miłośników kultury i literatury kazachskiej oraz pasjonatów twórczości Abaja Kunanbajuły.

Jednym z naszych priorytetowych zadań jest popularyzacja idei Abaja oraz tradycji narodu kazachskiego w Polsce i krajach ościennych. Kolejnym ważnym zadaniem jest stworzenie w europejskiej przestrzeni naukowej międzynarodowej platformy dyskusyjnej dla młodych naukowców z krajów UE i WNP. Do udziału w Seminarium zapraszamy studentów, doktorantów oraz wykładowców polskich i zagranicznych uczelni, a także wszystkie osoby pragnące bliżej zapoznać się z twórczością Abaja Kunanbajułyi kazachską kulturą.

 Seminarium odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnie oraz online).

Seminarium Naukowe „Czytanie Abaja: dzieje i perspektywy kultury Kazachstanu” jest cyklicznym wydarzeniem o charakterze międzynarodowym, organizowanym w Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej imienia Abaja przy Katedrze Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Abaja w Ałmaty (Kazachstan), wieloletni partner AP oraz oficjalny Fundator Centrum.

Jest to pierwszy taki cykl wydarzeń naukowych w RP (Seminaria te odbywają się od 2019 r.), poświęconych Abajowi Kunanbajuły: jego osobie, twórczości, ideom jak również i różnym aspektom duchowej i materialnej kultury narodu kazachskiego. W ramach Seminarium poruszane są również tematy, dotyczące aktualnych procesów, zachodzących w życiu społecznym i kulturalnym Republiki Kazachstanu, obejmujących także specyfikę współczesnego życia literackiego.

Wyrażamy nadzieje, że tego typu spotkania, organizowane w Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej imienia Abaja będą co roku zrzeszały miłośników kultury i literatury kazachskiej oraz pasjonatów twórczości Abaja Kunanbajuły.

Jednym z naszych priorytetowych zadań jest popularyzacja idei Abaja oraz tradycji narodu kazachskiego w Polsce i krajach ościennych. Kolejnym ważnym zadaniem jest stworzenie w europejskiej przestrzeni naukowej międzynarodowej platformy dyskusyjnej dla młodych naukowców z krajów UE i WNP. Do udziału w Seminarium zapraszamy studentów, doktorantów oraz wykładowców polskich i zagranicznych uczelni, a także wszystkie osoby pragnące bliżej zapoznać się z twórczością Abaja Kunanbajułyi kazachską kulturą.

 Seminarium odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnie oraz online).

 

Języki robocze: polski, kazachski, rosyjski, angielski

Czas wystąpienia: 10-15 minut

Termin nadsyłania zgłoszeń: 2 czerwca 2022 r.

Adres e-mail, na który należy nadesłać zgłoszenie: abaicentrum@apsl.edu.pl

 

Tematyka spotkania obejmuje następujące zagadnienia:

• Dziedzictwo Achmieta Bajtursynuły;

• Kulturowe i społeczne procesy, zachodzące we współczesnym Kazachstanie;

• Specyfika tradycji i obrzędów narodu kazachskiego;

• Język narodowego ornamentu kazachskiego;

• Historia i znaczenia elementów narodowego stroju kazachskiego.

• Recepcja kultury kazachskiej poza granicami Kazachstanu;

• Abaj Kunanbajuły w światowej przestrzeni kulturowej;

• Abaj Kunanbajuły jako kosmopolita;

• Filozoficzne i etyczne idee Abaja Kunanbajuły we współczesnym świecie;

• Abaj Kunanbajuły i problem europejskiej integracji ludów stepowych;

• Światopoglądy oświeceniowe Abaja Kunanbajuły;

• Słowa pouczające Abaja Kunanbajuły: poetyka i recepcja.

• Specyfika tłumaczenia utworów Abaja Kunanbajuły;

• Twórczość Muchtara Aujezowa;

 

Uczestnicy Seminarium ponoszą koszty zakwaterowania i dojazdu. Studenci studiów I stopnia (SPS) proszeni są o podanie w formularzu zgłoszeniowym danych swojego promotora lub opiekuna roku. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat, potwierdzający udział w Seminarium. Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się w załączeniu.

Uprzejmie informujemy, iż ilość wystąpień w formie zdalnej jest ograniczona. O przyjęciu lub odrzuceniu takiego zgłoszenia będzie decydował Komitet Organizacyjny. Decyzja podejmowana będzie w oparciu o aktualność i wartość naukową przedłożonego przez uczestnika tematu wystąpienia.

Serdecznie zapraszamy Państwa do subskrypcji naszej strony na Facebooku: https://www.facebook.com/abaicentrumslupsk

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.