Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 13.10.2017 - 15.12.2017
Added on: 13.12.2017

IV Olimpiada Wiedzy o Mediach na Uniwersytecie Zielonogórskim - etap drugi

Type of the event:
Competition
City or town:
Zielona Góra
Target groups:
Schoolchildren

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego po raz kolejny jest współorganizatorem Olimpiady Wiedzy o Mediach.

24 listopada 2017 zakończył się pierwszy etap Olimpiady. Polegał on na przygotowaniu i przesłaniu pracy na wybrany temat. 

Zawody okręgowe, czyli drugi etap rozstrzygnie się 15 grudnia 2017. Na Uniwersytecie Zielonogóskim uczestnicy będą rozwiązywać test z wiedzy o mediach. Zadanie to wykonają także ich rówieśnicy na kilkunastu innych uczelniach w Polsce. 

Najlepsi z najlepszych zmierzą się w zawodach centralnych 16-17 marca 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim. 

Information

Address:
Instytut Filologii Polskiej, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Application deadline for participants:
13.10.2017

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.