Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 14.12.2018 g.12:00
Added on: 13.12.2018

V Olimpiada Wiedzy o Mediach – etap okręgowy na Uniwersytecie Zielonogórskim

Type of the event:
Competition
City or town:
Zielona Góra

Uczniowie w całej Polsce w piątek w samo południe usiądą w uniwersyteckich ławkach, by napisać test z wiedzy o mediach. To już V edycja Olimpiady Wiedzy o Mediach. Jak idą przygotowania na Uniwersytecie Zielonogórskim?

Do zawodów w województwie lubuskim zakwalifikowało się 30 uczestników, do etapu centralnego przejdzie najlepszych 10. – Etap okręgowy to przede wszystkim test wyboru, ale przygotowaliśmy także atrakcje – mówią organizatorzy z Zielonej Góry. Jedną z nich jest spotkanie z Eugeniuszem Kurzawą, zielonogórskim redaktorem, pisarzem, poetą, który opowie o historii lubuskiej prasy.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – walczyć będą o 48 indeksów na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach, o cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów (m.in: smartbooki, aparaty fotograficzne, zegarki) oraz o starze w redakcjach na terenie całego kraju. Nagrody otrzymają także trzy szkoły, z których najwięcej uczestników zakwalifikuje się do II etapu.

Patronat nad Olimpiadą objęła Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin.

 

Na zdjęciu: Gabinet dyrektora Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Na uczestników Olimpiady czekają już nagrody.

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.