Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 29.05.2019 g.16:30
Added on: 24.05.2019

IV Zielonogórskie Spotkania Popkulturowe

Type of the event:
Meeting
City or town:
Zielona Góra

Koło Naukowe Doktorantów Literaturoznawców Uniwersytetu Zielonogórskiego we współpracy z Instytutem Neofilologii zaprasza na  zebranie naukowe z cyklu: Zielonogórskie Spotkania Popkulturowe. Tym razem przewodnim tematem dyskusji będzie  "Popkulturowa Ameryka". 

Program 

dr Iwona Filipczak, Kiedy Bollywood jedzie do Ameryki - filmowa reprezentacja południowo-azjatyckiego doświadczenia w USA

dr Jolanta Fainstein, Jakim graczem byłby James Douglas Morrison, gdyby grał w gry, a nie pisał wiersze

dr Paulina Korzeniewska-Nowakowska, Portret USA w filmach sportowych

Spotkanie odbędzie się 29 maja 2019 r. o godzinie 16.30 w Collegium Neophilologicum UZ (aula J).

Information

Address:
Collegium Neophilologicum, al. Wojska Polskiego 71a, 65-762 Zielona Góra, aula J

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.