Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 14.03.2018 g.16:00
Added on: 05.03.2018

Zielonogórskie Spotkania Popkulturalne

Type of the event:
Seminar
City or town:
Zielona Góra

Koło Naukowe Doktorantów Literaturoznawców, Koło Naukowe Gildia Demiurga oraz Koło Naukowe Literaturoznawstwa Kognitywnego działające w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

zapraszają na pierwsze otwarte seminarium z cyklu „Zielonogórskie Spotkania Popkulturalne” pod tytułem „Wampiryzm dla średniozaawansowanych” .


Celem sptokania jest prezentacja i popularyzacja wyników badań studentów, doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych nad szeroko rozumianą kulturą popularną. 

Referaty wygłoszą:

  • dr Jakub Rawski, "Drogi i bezdroża interpretacji tekstów wampirycznych w XX i XXI wieku"
  • dr Krystian Saja, "Być albo nie być? Wampir jako przedmiot mentalny w literaturze popularnej"
  • mgr Katarzyna Meller-Rebelska, "Saga Zmierzch Stephenie Meyer jako fenomen popkulturowy".

Seminarium odbędzie się 14 marca 2018 r. o godzinie 16.00 w auli C (al. Wojska Polskiego 69).

Więcej informacji udzieli Państwu pani dr Kamila Gieba (adres mejlowy: k.gieba@ifp.uz.zgora.pl).

Information

Address:
Uniwersytet Zielonogórski, al. Wojska Polskiego 69, budynek A-16, aula C

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.