Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 04.10.2018 - 05.10.2018
Added on: 19.06.2018

Językoznawstwo a nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej – dziś i jutro / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna, Komisja Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Grupa robocza „Slawistyka cyfrowa” przy konsorcjum DARIAH-PL mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową "Językoznawstwo a nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej – dziś i jutro", która odbędzie się 4-5 października 2018 r. w Warszawie.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia aktualnego stanu i perspektyw badań językoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem badań slawistycznych i tematów związanych z nowoczesnymi systemami i językami informacyjno-wyszukiwawczymi.

Celem konferencji jest wymiana myśli między przedstawicielami slawistycznych środowisk językoznawczych, bibliologicznych i informacji naukowej. Do udziału w konferencji zapraszamy językoznawców, slawistów, badaczy terminologii językoznawczej, teoretyków oraz praktyków systemów i języków informacyjno-wyszukiwawczych, badaczy informacji naukowej, bibliologów i bibliografów.

Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na następujące zagadnienia:
- językoznawstwo w przestrzeni cyfrowej,
- slawistyczne językoznawstwo konfrontatywne,
- współczesne cyfrowe systemy bibliograficzne,
- pragmatyka języków informacyjno-wyszukiwawczych,
- optymalizacja systemów informacyjno-wyszukiwawczych,
- języki słów kluczowych a terminologia w systemach informacyjno-wyszukiwawczych.

Inicjatorem konferencji jest Zespół Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej (Instytut Slawistyki PAN). Wydarzenie nawiązuje do międzynarodowych konferencji organizowanych przez Instytut Slawistyki PAN: Informatyzacja slawistycznej bazy bibliograficznej i włączenie jej do światowego systemu informacji naukowej (1994), Informatyzacja slawistycznej bazy bibliograficznej (1995), Nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej (2013), Nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej – dziś i jutro (2015), Slawistyka w przestrzeni cyfrowej (2016).

Językami konferencji są wszystkie języki słowiańskie i język angielski.

(z informacji Organizatorów)
 

Information

Application deadline for speakers:
30.04.2018
Fee:
350 zł (150 zł dla doktorantów)

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.