Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 20.11.2023 - 21.11.2023
Added on: 01.06.2023

Konferencja naukowa HINC OMNIA. Niedoceniane bogactwo. Wykorzystanie danych bibliograficznych i katalogowych zbiorów specjalnych w badaniach naukowych

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie planuje zorganizowanie czwartej konferencji z cyklu „HINC OMNIA. Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury”, tym razem poświęconej potencjałowi badawczemu danych bibliograficznych i katalogowych, przede wszystkim dotyczących zbiorów specjalnych.

Powstanie ogromnych katalogów elektronicznych bibliotek oraz przeszukiwalnych pełnotekstowo bibliografii umożliwiło stosowanie wobec nich wspieranych komputerowo technik badawczych. Tradycyjnie katalogi i bibliografie służyły identyfikacji dokumentu drukowanego lub rękopiśmiennego oraz umożliwiały dotarcie do niego zarówno bibliotekarzom, jak i czytelnikom. Zastosowanie technologii data science w odniesieniu do metadanych bibliotecznych w połączeniu z badaniami w ramach humanistyki cyfrowej sprawia, że naukowcy są w stanie eksplorować zupełnie nowe obszary badawcze w wielu dyscyplinach, m.in.: literaturoznawstwie, językoznawstwie, historii czy historii sztuki. Ważnymi uczestnikami tego procesu są bibliotekarze, ponieważ jakość i homogeniczność wytwarzanych przez nich metadanych ma znaczący wpływ na rezultaty prowadzonych badań.

Dlatego też do wygłoszenia referatów zapraszamy zarówno bibliotekarzy – twórców i kuratorów metadanych, jak i naukowców, którzy wykorzystują lub planują wykorzystywanie metadanych bibliotecznych w pracach badawczych.

Proponowane obszary tematyczne:

 • Humanistyka cyfrowa jako przestrzeń wykorzystania danych bibliograficznych i katalogowych
 • Metody ilościowe w badaniach nad zasobami bibliograficznymi i katalogowymi
 • Biblioteki cyfrowe jako źródło danych dla badań naukowych
 • Analiza i eksploracja danych bibliograficznych i katalogowych
 • Dane bibliograficzne i katalogowe jako dane masowe (big data)
 • Badania bibliometryczne
 • Bibliographic science data
 • Zastosowanie technologii informacyjnych w badaniach nad katalogami i bibliografiami
 • Linked Open Data
 • Wizualizacja danych bibliograficznych i katalogowych
 • Metadane a system DOI
 • Możliwości wykorzystania danych proweniencyjnych w badaniach naukowych
 • Hasła języków informacyjno-wyszukiwawczych jako źródło materiału badawczego
 • Pola uwag jako źródło materiału badawczego
 • Polskie i zagraniczne projekty badawcze wykorzystujące dane bibliograficzne i katalogowe

Na zgłoszenia czekamy do 31 LIPCA 2023 roku pod adresem: konferencje.buw@uw.edu.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i afiliację osoby zgłaszającej, tytuł wystąpienia oraz abstrakt na 250-500 słów. Informacja o przyjęciu będzie rozsyłana do 8 WRZEŚNIA.

Prelegenci są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.

Konferencja odbędzie się w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66 w terminie 20–21 listopada 2023 roku.

Planowana jest recenzowana publikacja pokonferencyjna.

Information

Address:
gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66
Application deadline for speakers:
31.07.2023
Added on:
1 June 2023; 15:12 (Mariola Wilczak)
Edited on:
17 November 2023; 13:52 (Mariola Wilczak)

See also

09.05.2021

Karolina Przysiecka: Dane bibliograficzne w badaniach literackich / z cyklu webinariów Pracowni Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN

Dynamiczny rozwój rynku książki powoduje, że nikt nie jest w stanie przeczytać i przestudiować wszystkich książek. Z kolei analiza i interpretacja kanonu literackiego nie pozwala na scharakteryzowanie i zrozumienie systemu literackiego. Aby uzyskać jego pełny obraz, należy przeanalizować zarówno ważne dzieła badane przez literaturoznawców, jak i te, które nie są czytane, komentowane lub zostały zapomniane. To zadanie przekracza możliwości jednego naukowca lub nawet grupy naukowców. Z pomocą przychodzą nowe technologie dające możliwość prowadzenia analiz dużych zbiorów zróżnicowanych danych.

27.10.2020

Cykl webinariów Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN poświęconych danym badawczym w badaniach literackich

Serdecznie zapraszamy do udziału w listopadowym cyklu webinariów Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN poświęconym danym badawczym w badaniach literackich. Spotkania prowadzone będą metodą warsztatową, z nagrywaną częścią wykładową oraz z dyskusjami i pracą w mniejszych grupach. Na cykl składają się trzy webinaria w poniedziałki (9, 16, 23 listopada) w godz. 13.00-14.30. Osoby, które wezmą udział we  wszystkich 3 spotkaniach, otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie.

12.12.2018

Osoby w "Polskiej Bibliografii Literackiej". Od czterech kartotek, przez rekoncyliacje, po Linked Open Data / Otwarte seminarium CHC

Centrum Humanistyki Cyfrowej serdecznie zaprasza na otwarte seminarium CHC, które odbędzie się w poniedziałek 17 grudnia o godzinie 13:00, w sali 144 (Pałac Staszica, Nowy Świat 72). Spotkanie poświęcone będzie dyskusji na temat „Osoby w Polskiej Bibliografii Literackiej. Od czterech kartotek, przez rekoncyliacje, po Linked Open Data”, opracowany przez Cezarego Rosińskiego i Jakuba Eichlera. Wyniki badań zaprezentuje Cezary Rosiński.

17.02.2019

Dane w humanistyce / DARIAH Annual Event 2019

W dniach 15-17 maja 2019 r. w Warszawie odbędzie się DARIAH Annual Event. Tematem tegorocznego spotkania będą "Dane w humanistyce".

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.