Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 17.12.2018 g.13:00
Added on: 12.12.2018

Osoby w "Polskiej Bibliografii Literackiej". Od czterech kartotek, przez rekoncyliacje, po Linked Open Data / otwarte seminarium CHC

Type of the event:
Seminar
City or town:
Warszawa

Centrum Humanistyki Cyfrowej serdecznie zaprasza na otwarte seminarium CHC, które odbędzie się w poniedziałek 17 grudnia o godzinie 13:00, w sali 144 (Pałac Staszica, Nowy Świat 72). Spotkanie poświęcone będzie dyskusji na temat „Osoby w Polskiej Bibliografii Literackiej. Od czterech kartotek, przez rekoncyliacje, po Linked Open Data”, opracowany przez Cezarego Rosińskiego i Jakuba Eichlera. Wyniki badań zaprezentuje Cezary Rosiński.

Celem prezentacji jest próba wpisania danych osobowych zgromadzonych przez "Polską Bibliografię Literacką" w szczerszy kontekst Linked Open Data. Zestawione zostaną ze sobą standardy LOD oraz zasady FAIR data z przykładem PBL, której największymi problemami są:
1. brak zmapowania własnego formatu danych do innych modeli czy formatów bibliograficznych,
2. brak dostosowania do wymogów sieci semantycznej (braki identyfikatorów Linked Open Data),
3. brak istotnych danych przewidzianych w modelu danych i obecnych w zewnętrznych źródłach, jak narodowość twórców, płeć etc.,
4. brak protokołów i strategii pozyskiwania danych z zewnątrz, co mogłoby zmniejszyć opóźnienie w opracowywaniu danych,
5. brak dokumentacji metadanych "PBL" na rzecz świata nauki.
Szczegółowo omówiona zostanie również próba włączenia danych "PBL" w międzynarodowy obieg danych badawczych poprzez stworzenie w języku programowania R kodu umożliwiającego pobieranie informacji pochodzących z Wirtualnej Międzynarodowej Kartoteki Haseł Wzorcowych (VIAF), porównywanie zasobów VIAF i PBL oraz uzupełnianie schematu danych "Polskiej Bibliografii Literackiej" elementami pozyskanymi z zewnętrznego źródła.


Cezary Rosiński – dokumentalista w Instytucie Badań Literackich PAN w Pracowni Bibliografii Bieżącej, doktorant na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Literaturoznawca, krytyk literacki i humanista cyfrowy. Stypendysta Instytutu Literatury Czeskiej Czeskiej Akademii Nauk. Współpracownik „Forum Poetyki/Forum of Poetics”, „Nowych Książek” i „Odry”. Autor książki Ocalić starość. Literackie obrazy starości w polskiej literaturze najnowszej.

Jakub Eichler – polonista, absolwent studiów licencjackich MISH UAM i magisterskich na tej samej uczelni (do uzyskania obu tytułów doprowadziło wytrwałe czytanie poezji). Zawodowo najpierw związany z tłumaczeniami audiowizualnymi z języka angielskiego i marketingiem, obecnie z branżą handlu internetowego oraz zarządzaniem danymi. Współpracownik Archiwum Włodzimierza Odojewskiego oraz Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL PAN. Doktorant IBL PAN w ramach projektu „Humanistyka Cyfrowa".

Information

Address:
Pałac Staszica, sala 144, ul. Nowy Świat 72, Warszawa
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.