Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 03.12.2018 g.13:00
Added on: 27.11.2018

Otwarte seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN: wystąpienie Kierownika CHC dr. Macieja Maryla

Type of the event:
Seminar
City or town:
Warszawa

Centrum Humanistyki Cyfrowej serdecznie zaprasza na otwarte seminarium CHC, które odbędzie się w poniedziałek 3 grudnia o godzinie 13:00, w sali 144 (Pałac Staszica, Nowy Świat 72).

Spotkanie poświęcone będzie dyskusji nad tekstem dr. Macieja Maryla "Operationalising the Change: The dispersion of Polish literary life (1989–2002)"
Artykuł dostępny jest w załączeniu oraz pod linkiem:
https://www.dropbox.com/s/9z5rf56miz3ix6/Maryl_Operationalising%20the%20Change_CHC.pdf?dl=0
Dyskusję (w języku polskim) poprzedzi krótkie wprowadzenie.
Prosimy o przeczytanie tekstu.


Artykuł prezentuje badania ilościowe nad transformacją w historii literatury polskiej (1989-2002) na podstawie danych z Polskiej Bibliografii Literackiej. Autor próbuje zweryfikować twierdzenia badaczy i krytyków literackich dotyczące tego okresu, wykorzystując dane bibliograficzne dotyczące publikacji i recepcji utworów literackich.

Temat kolejnego seminarium:
17 grudnia 2018 – Cezary Rosiński, Osoby w Polskiej Bibliografii Literackiej. Od czterech kartotek, przez rekoncyliacje, po Linked Open Data.

Information

Address:
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 144

See also

10.01.2019

Otwarte seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN: referat dr. Konrada Nicińskiego „Funkcje i przemiany przypisu wedycji cyfrowej"

W referacie zostanie zaprezentowany problem obecności przypisu w edycji cyfrowej, a przede wszystkim możliwość przejęcia funkcji przypisu przez nowe narzędzia cyfrowe. Przedstawione będą także zmiany warsztatowe w sposobie pracy nad przypisem, których od edytorów wymaga specyfika edycji cyfrowej. Przywołane zostaną przykłady pochodzące z realizowanych przez zespół Nowej Panoramy Literatury Polskiej projektów oraz trudności napotkane podczas pracy nad nimi.

28.03.2017

Much more than infrastructure: working together to connect research

Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN serdecznie zaprasza na całodniowe spotkanie na temat nowych form komunikacji naukowej i współpracy badawczej, usług ułatwiających identyfikację i cytowanie wyników badań oraz narzędzi służących zwiększeniu widoczności publikacji naukowych i danych badawczych.

29.10.2018

Piąte urodziny Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN - wręczenie nagród w konkursie Publikuj.dr, prezentacja projektów CHC i dyskusja panelowa nt. Domesticating the Digital: How to Make Digital Humanities a Part of Everyday Scholarly Life?

Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN serdecznie zaprasza na swoje piąte urodziny, które odbędą się w poniedziałek, 19 listopada 2018 w godzinach 12:00-16:00 w Instytucie Badań Literackich PAN (Pałac Staszica, Nowy Świat 72, sala 144, I piętro). Tematem przewodnim wystąpień będzie problematyka nawiązywania współpracy z badaczami niekorzystającymi jeszcze z metod cyfrowych.

31.10.2018

Otwarte seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN

Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN serdecznie zaprasza na spotkanie inaugurujące cykl otwartych seminariów CHC, które odbędzie się w poniedziałek 5 listopada o godzinie 13:00 w sali 144 (Pałac Staszica, Nowy Świat 72). Dr Bartłomiej Szleszyński wygłosi referat O problemach zarządzania projektowego w humanistyce cyfrowej (na przykładzie Nowej Panoramy Literatury Polskiej).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.