Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 22.05.2023 - 25.05.2023
Added on: 27.04.2023

Józef Wybicki. Literat - obywatel - polityk. W dwusetną rocznicę śmierci pisarza (1822-2022)

Type of the event:
Conference

W dniach 22-25 maja 2023 r. w Szymbarku odbędzie się konferencja "Józef Wybicki: literat - polityk - obywatel".

Program obrad:

22 maja

16.30–19.00 Powitanie uczestników konferencji (Bożena Mazurkowa)

Wykład inauguracyjny
Jarosław Czubaty, Józef Wybicki (1747–1822). Żywot człowieka przyzwoitego

Odsłona biograficzna i poetycka – Przewodniczy Profesor Mariola Jarczykowa
Jacek Kowalkowski, W sprawie małżeństwa pisarza z Kunegundą Drwęską (1773–1775): Życie moje
Violetta Julkowska, O przyjacielskich relacjach pisarza i Henryka Dąbrowskiego: Życie moje
Wojciech Kaliszewski, O poezji, przyjaźni i o tym, co porusza wyobraźnię: Autor wierszów
DYSKUSJA

23 maja

9.30–12.00 Odsłona obywatelska i edukacyjna: Przewodniczy Profesor Wiesław Pusz

Barbara Wolska, Historia i polityka z nutą wolności: Jeszczem Polak!
Teresa Kostkiewiczowa, Myśli o ojczyźnie, stałości i męstwie:„Gdyby można w dni kilka…”
Bożena Mazurkowa, Bukiet rycerskich cnót w duchu przestrogi związany: „Kwiaty, co niegdyś dało nasze pole…”
Agnieszka Lis-Listwon, Troski patrioty: Moje godziny szczęśliwe: Do mojej myśli
DYSKUSJA
PRZERWA
12.00–13.30 Edyta Pętkowska-Grabowska, Moralizatorska i edukacyjna wędrówka w czasie i przestrzeni: „Z moich podróży po Włoszech”
Marcin Cieński, Edukacyjne przesłanie u progu XIX wieku: Rozmowy i podróże ojca z dwoma synami, t. 1. cz. 1: Rozmowa pierwsza i Rozmowa druga
Wojciech Sajkowski, O historii naturalnej w kontekście programu edukacyjnego: Rozmowy i podróże ojca z dwoma synami, t. 1, cz. 2: Rozmowa pierwsza
DYSKUSJA

15.00–16.45 Odsłona refleksyjna – Przewodniczy Profesor Krystyna Maksimowicz
Małgorzata Chachaj, O cnotach, które są podstawą moralności: Moje godziny szczęśliwe: Regulus wódz
Anna Petlak, Korespondencyjny dyskurs o wartościach moralnych: Moje godziny szczęśliwe: Odpowiedź przyjacielowi...
Paweł Pluta, Dlaczego współczesny: Moje godziny szczęśliwe: Washington
Maria Janoszka, O szkodliwości złego przykładu: Moje godziny szczęśliwe: Szkoła Odyna
PRZERWA
16.45–19.00 Tomasz Chachulski, Między szaleństwem historii a próbą intelektualnego porządku: Moje godziny szczęśliwe: Bóg
Roman Dąbrowski, Z ładu natury i pokoju ducha: Moje godziny szczęśliwe: Szczęśliwość
Paweł Bohuszewicz: Kontroświeceniowy lęk przed pustym niebem: Moje godziny szczęśliwe: Pironizm
Patrycja Bąkowska, Fiasko retour aux origines: Moje godziny szczęśliwe: Mieszkaniec na Alpach
DYSKUSJA

24 maja

10.00–11.30 Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

Odsłona polityczna – Przewodniczy Profesor Michał Zwierzykowski
Magdalena Ślusarska, O potrzebie praworządności: Myśli polityczne o wolności cywilnej: Myśl trzecia: Jakimi prawami Rzeczpospolita wolność swoję utrzymać może?
Grzegorz Glabisz, W trosce o właściwy ustrój Rzeczypospolitej: Listy patriotyczne: List czwarty
Aleksandra Norkowska, Umiarkowany model sprawiedliwej Rzeczypospolitej: Listy patriotyczne: List jedenasty
PRZERWA
11.30–13.30 Jacek Głażewski, Wątki napoleońskie we wspomnieniach pisarza: Życie moje
Agnieszka Jakuboszczak, O wykorzystanych szansach i straconych okazjach: Réflexions politiques et économiquessur les richessesterritoriales de la Pologne etson commerce au-dehors
Jolanta Kowal, Napoleon a sprawa polska: Mowa do Najjaśniejszego Cesarza Francuzów i Króla Włoskiego etc. etc. etc. na dniu jedenastym lipca r. 1812 w Wilnie miana
DYSKUSJA
16.15–19.00 Odsłona okolicznościowa i okazjonalna – Przewodniczy Profesor Barbara Wolska
Mariola Jarczykowa, Z perspektywy tekstologicznej: Pieśń Legionów Polskich we Włoszech
Magdalena Patro-Kucab, Kreowanie wzorca nowych elit politycznych państwa: W dzień imienin J[aśnie] W[ielmożnego] Augustyna Gorzeńskiego, bywszego marszałka sejmiku poselskiego w Środzie 1786
Krystyna Maksimowicz, Hołd na cześć twórcy Rzeczypospolitej Pawłowskiej: Podróżny w Pawłowie, dobrach w województwie wileńskim J[aśnie] W[ielmożnego] JMci ks[iędz]a Brzostowskiego, referendarza W[ielkiego] Ks[ięstwa] L[itewskiego]
PRZERWA
Wiesław Pusz, Pieszo na ślub córki: „Listy do córki przed jej zamążpójściem”
Beata Bednarek, Rozterki w drodze na parnas: Do Kniaźnina
DYSKUSJA

25 maja

9.00–12.30 Odsłona teatralna – Przewodniczy Profesor Teresa Kostkiewiczowa
Michał Bajer, Polityce świeczkę, a poetyce ogarek: Zygmunt August. Tragedia oryginalna w pięciu aktach
Irena Kadulska, Inspiracje i konteksty scenicznego wzoru obywatelki: Polka. Opera w trzech aktach
Agata Seweryn, Obrona Trembowli w wersji operowej: Polka. Opera w trzech aktach
Barbara Judkowiak, Skłonność obywatelska: Opera oryginalna Samnitka w trzech aktach r. 1787
PRZERWA
Danuta Kowalewska, Konkury nawróconego utracjusza: Kulig. Komedia w pięciu aktach
Piotr Kąkol, Przekraczanie granic stanowych: Szlachcic mieszczanin. Komedia w trzech aktach
DYSKUSJA
Irena Kadulska, Józef Wybicki w rocznicowych uroczystościach
PODSUMOWANIE OBRAD


Patroni honorowi konferencji o Józefie Wybickim

 

 

 

 

 

Organizatorzy konferencji o Józefie Wybickim

 

 

 

 

 

 

Information

Address:
Centrum Edukacji i Promocji Regionu, ul. Szymbarskich Zakładników 12, 183-315 SZYMBARK
Added on:
27 April 2023; 16:04 (Mariola Wilczak)
Edited on:
27 April 2023; 16:04 (Mariola Wilczak)

See also

29.01.2024

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – Mgr Kingi Cieniak-Mroziak

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu  08. 02. 2024 r. o godz. 12.00  w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali nr 58  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej: mgr Kingi Cieniak-Mroziak „Moje pisanie tak naprawdę wyniknęło z tęsknoty i żalu” – twórczość powieściowa Wiesława Jażdżyńskiego

25.06.2016

Posiedzenie Komitetu Nauk o Literaturze PAN

W dniu 24 maja 2016 roku o godzinie 12.00 w Pałacu Staszica odbyło się zebranie Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. W obecnej kadencji od 18 stycznia 2016 do 17 stycznia 2020 KNoL-owi przewodniczy prof. Krzysztof Kłosiński.

11.05.2016

Być jak Byrscy. Pedagogika i edukacja teatralna, teatroterapia. Ogólnopolska konferencja naukowa dedykowana Irenie i Tadeuszowi Byrskim

ORGANIZATORZY: Pracownia Teatru, Filmu i Nowych Mediów Zakład Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Kieleckie Towarzystwo Naukowe współpraca: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach PROGRAM:

05.03.2021

Referat dr Patrycji Bąkowskiej "Realizacja projektu "człowieka czułego" w Dzienniku wojskowym z 1813 r. i Wspomnieniach mojej młodości Kazimierza Brodzińskiego" / z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia"

Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN zaprasza na siódme spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", które odbędzie się w czwartek 11 marca 2021 r. w godzinach 11.00 – 13.00 na platformie Google Meet. Podczas spotkania dr Patrycja Bąkowska przedstawi referat pt. Realizacja projektu "człowieka czułego" w Dzienniku wojskowym z 1813 r. i Wspomnieniach mojej młodości Kazimierza Brodzińskiego. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.