Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 08.05.2019
Added on: 10.05.2019

Jubileusz Profesora Mariana Bugajskiego

Type of the event:
Jubilee
City or town:
Zielona Góra

8 maja 2019 r. świętowaliśmy na Uniwersytecie Zielonogórskim jubileusz Profesora Mariana Bugajskiego.

„Prawda, dobro, piękno – naczelne idee Platońskie zdają się przyświecać działalności Profesora. W dążeniu do prawdy o języku zgłębia jego teoretyczne podstawy, ujawnia skomplikowane uwikłania komunikacyjne i kulturowe; w dążeniu do dobra upowszechnia wiedzę o języku i koryguje postawy wobec polszczyzny, ukazując jej znaczenie dla jakości życia społecznego; w dążeniu do piękna skupia uwagę na jakości wypowiedzi – w przekonaniu, że język jest narzędziem doskonałym, którego trzeba jednak używać umiejętnie” – tak o Profesorze Marianie Bugajskim mówiły jego współpracownice z Zakładu Komunikacji Językowej UZ na jubileuszu z okazji siedemdziesięciolecia.


W sali konferencyjnej Biblioteki UZ zgromadzili się wczoraj zarówno przedstawiciele władz uczelni, współpracownicy, środowisko językoznawców UZ, jak i dziennikarze z lokalnych mediów, absolwenci studiów dziennikarskich. W przyjacielskiej atmosferze goście wspominali niezapomniane wykłady, bardziej osobiste rozmowy, wspólne wyjazdy i przygody, nie tylko naukowe.


Współpracownicy wręczyli Jubilatowi  zadedykowany mu tom „Estetyka językowa w komunikowaniu” (Zielona Góra 2019), a prof. Giorgi Melikidze - prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, zaskoczył wszystkich prezentem w postaci tajemniczego wietnamskiego instrumentu muzycznego.

Gwoździem programu był kwestionariusz Prousta. Profesor Marian Bugajski na pytania odpowiedział w formie wierszowanej…

 

Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze życzenia!

Information

Address:
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.