Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 11.05.2016 - 13.05.2016
Added on: 10.02.2016

Kobieta, literatura, medycyna

Type of the event:
Conference
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Educators

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej poświęconej narracjom o kobiecych „doświadczeniach medycznych”.

Wieloznaczność określenia „doświadczenia medyczne” wymaga dopowiedzeń. Przede wszystkim chodzi bowiem o medyczne ingerencje i (nad)użycia, ale także o medyczne obietnice i troski, kształtujące ludzką wiedzę, doznania, wybory.

Po pierwsze, proponujemy, aby konferencyjne dyskusje poświęcić  opowieściom o rolach kobiet w instytucjach medycznych, zarówno rolach zawodowych (lekarki, pielęgniarki, sanitariuszki), jak i „społecznych” (pacjentki, klientki, kuracjuszki).  

Po drugie, namawiamy do analizy języka oraz sposobów opisu przeżyć, o których opowiadają kobiety (autorki, narratorki, bohaterki), a które towarzyszą rozmaitym medycznym relacjom i zdarzeniom, stanowią zapisy choroby lub świadectwa zdrowia, podlegają medykalizacji lub też  wykazują się na nią odpornością.

Po trzecie, zachęcamy do podjęcia rozważań o kobietach, literaturze, medycynie i przestrzeni. Sądzimy, że podejmując wątki przestrzeni, miejsca, miasta w perspektywie literatury kobiet i medycyny, warto postawić pytania, między innymi, o oficjalne i nieoficjalne topografie „medycznych doświadczeń”, prywatno-publiczne znaczenia szpitali, domów, instytucji opieki społecznej,  medyczne sensy metafor przestrzeni, czy historie chorób, które bywają historiami miast.

Konferencja odbędzie w Pobierowie.

Opłata konferencyjna: 400 zł obejmuje koszty noclegów i wyżywienia, w części pokrycie kosztów publikacji.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: arletag@wp.pl.

Information

Application deadline for speakers:
01.03.2016 22:00
Application deadline for participants:
01.03.2016 22:00

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.