Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 17.04.2020 - 18.04.2020
Added on: 17.01.2020

Komunikacja - język - kultura. Nowe ścieżki w glottodydaktyce polonistycznej

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Educators, Doctors

Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 17-18 kwietnia 2020 r. konferencję naukową zatytułowaną: „Komunikacja - język - kultura. Nowe ścieżki w glottodydaktyce polonistycznej”.

Glottodydaktyka polonistyczna ma znaczny dorobek w zakresie subdyscyplin, takich jak: akwizycja języka polskiego jako obcego/ drugiego/ odziedziczonego, metodyka nauczania, kultura w nauczaniu. Dynamiczne procesy przemian cywilizacyjnych i kulturowych stymulują środowisko badaczy do zgłębiania kolejnych zagadnień, takich jak: zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu, porównania międzykulturowe, logopedyczne i socjolingwistyczne aspekty glottodydaktyki.

Zachęcamy Państwa do podzielenia się ze środowiskiem naukowym swoimi przemyśleniami na temat nowych perspektyw rozwoju glottodydaktyki, które otwierają się zarówno w sferze teorii, jak i praktyki. Oczekujemy tematów związanych z nauczaniem/ przyswajaniem języka polskiego jako drugiego, odziedziczonego, obcego dzieci i dorosłych w kraju i za granicą z uwzględnieniem nowych czynników językowych, kulturowych, historyczno-politycznych, środowiskowych, indywidualnych. Jesteśmy zainteresowani propozycjami ciekawych technik dydaktycznych, oryginalnymi uogólnieniami, opisami ciekawych studiów przypadków i aktualnym instytucjonalnym kontekstem nauczania, a także nowymi teoriami lub praktykami, które pojawiły się w glottodydaktyce światowej.
Wszystkich Państwa, których zainteresował temat konferencji, zapraszamy do wygłoszenia referatu (czas wystąpienia – 20 minut) bądź wzięcia udziału w dyskusji.

Informujemy, że planujemy opublikować teksty o objętości od 0,5 do 0,1 arkusza wyd. w języku polskim i angielskim, które uzyskają dwie pozytywne recenzje, w czasopiśmie „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, które znajduje się na nowej liście czasopism punktowanych MNISW (20 p.) Ze względu na cykl wydawniczy i zobowiązania grantowe nieprzekraczalny termin nadsyłania tekstów do druku to 31.05.2020r.)

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa i przesyłanie formularzy do 15 lutego 2020 r. na adres: jezykoznawstwoglotto@gmail.com

Konferencja odbędzie się w Łodzi, w budynku Wydziału Filologicznego UŁ przy ul. Pomorskiej 171/173. Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej koszty publikacji, uroczystej kolacji, przerw na kawę, koszty manipulacyjne oraz materiały konferencyjne) wynosi 350 zł i nie obejmuje wyżywienia (z wyjątkiem kolacji 17 kwietnia), dojazdów ani noclegów. Wszelkie pytania prosimy kierować na podany powyżej adres poczty elektronicznej.

Information

Address:
ul. Pomorska 171/173
Application deadline for speakers:
15.02.2020
Fee:
350 zł

See also

28.05.2019

Polonistyka w świetle tradycji i wyzwań współczesności

W dniach 4-6 października 2019 roku na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Polonistyka w świetle tradycji i wyzwań współczesności”, organizowana z okazji piętnastolecia Katedry Filologii Polskiej na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki. Konferencji towarzyszyć będzie IV Biesiada Polonistyczna z udziałem młodych naukowców – uczestników programu „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie”.

19.06.2018

Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością

Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową "Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością", która odbędzie się w dniach 8 i 9 listopada 2018 roku w Warszawie.

25.11.2019

Tekst internetu – internet tekstu. Nowe media w perspektywie teoretycznoliterackiej (UWAGA: WYDARZENIE ODWOŁANE. O nowym terminie organizatorzy poinformują wkrótce)

Koło Teoretyków Literatury Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej "Tekst internetu – internet tekstu. Nowe media w perspektywie teoretycznoliterackiej", która odbędzie się 3-4 kwietnia 2020 roku na Uniwersytecie Gdańskim.

04.01.2020

Język polski - między tradycją a współczesnością

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego zaprasza do udziału w konferencji "Język polski - między tradycją a współczesnością", która odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2020 roku w Krakowie. Konferencja jest organizowana dla uczczenia stulecia Towarzystwa oraz ukazania się setnego rocznika czasopisma "Język Polski".

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.