Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 17.04.2020 - 18.04.2020
Added on: 17.01.2020

Komunikacja - język - kultura. Nowe ścieżki w glottodydaktyce polonistycznej

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Educators, Doctors

Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 17-18 kwietnia 2020 r. konferencję naukową zatytułowaną: „Komunikacja - język - kultura. Nowe ścieżki w glottodydaktyce polonistycznej”.

Glottodydaktyka polonistyczna ma znaczny dorobek w zakresie subdyscyplin, takich jak: akwizycja języka polskiego jako obcego/ drugiego/ odziedziczonego, metodyka nauczania, kultura w nauczaniu. Dynamiczne procesy przemian cywilizacyjnych i kulturowych stymulują środowisko badaczy do zgłębiania kolejnych zagadnień, takich jak: zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu, porównania międzykulturowe, logopedyczne i socjolingwistyczne aspekty glottodydaktyki.

Zachęcamy Państwa do podzielenia się ze środowiskiem naukowym swoimi przemyśleniami na temat nowych perspektyw rozwoju glottodydaktyki, które otwierają się zarówno w sferze teorii, jak i praktyki. Oczekujemy tematów związanych z nauczaniem/ przyswajaniem języka polskiego jako drugiego, odziedziczonego, obcego dzieci i dorosłych w kraju i za granicą z uwzględnieniem nowych czynników językowych, kulturowych, historyczno-politycznych, środowiskowych, indywidualnych. Jesteśmy zainteresowani propozycjami ciekawych technik dydaktycznych, oryginalnymi uogólnieniami, opisami ciekawych studiów przypadków i aktualnym instytucjonalnym kontekstem nauczania, a także nowymi teoriami lub praktykami, które pojawiły się w glottodydaktyce światowej.
Wszystkich Państwa, których zainteresował temat konferencji, zapraszamy do wygłoszenia referatu (czas wystąpienia – 20 minut) bądź wzięcia udziału w dyskusji.

Informujemy, że planujemy opublikować teksty o objętości od 0,5 do 0,1 arkusza wyd. w języku polskim i angielskim, które uzyskają dwie pozytywne recenzje, w czasopiśmie „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, które znajduje się na nowej liście czasopism punktowanych MNISW (20 p.) Ze względu na cykl wydawniczy i zobowiązania grantowe nieprzekraczalny termin nadsyłania tekstów do druku to 31.05.2020r.)

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa i przesyłanie formularzy do 15 lutego 2020 r. na adres: jezykoznawstwoglotto@gmail.com

Konferencja odbędzie się w Łodzi, w budynku Wydziału Filologicznego UŁ przy ul. Pomorskiej 171/173. Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej koszty publikacji, uroczystej kolacji, przerw na kawę, koszty manipulacyjne oraz materiały konferencyjne) wynosi 350 zł i nie obejmuje wyżywienia (z wyjątkiem kolacji 17 kwietnia), dojazdów ani noclegów. Wszelkie pytania prosimy kierować na podany powyżej adres poczty elektronicznej.

Information

Address:
ul. Pomorska 171/173
Application deadline for speakers:
15.02.2020
Fee:
350 zł
Added on:
17 January 2020; 09:53 (Katarzyna Burska)
Edited on:
17 January 2020; 09:53 (Katarzyna Burska)

See also

30.01.2023

Współczesna glottodydaktyka polonistyczna – cele i priorytety w dobie przemian

Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na konferencję naukową w zatytułowaną Współczesna glottodydaktyka polonistyczna – cele i priorytety w dobie przemian, która odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2023 r.

03.07.2018

Nowości w glottodydaktyce polonistycznej – perspektywa międzynarodowa: teoria i praktyka

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji glottodydaktycznej "Nowości w glottodydaktyce polonistycznej – perspektywa międzynarodowa: teoria i praktyka", która odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2018 r.

16.03.2016

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV / międzynarodowa konferencja

Celem konferencji jest refleksja nad perspektywami rozwoju dydaktyki języka polskiego jako obcego. W kręgu zainteresowań znajdują się zarówno rozważania dotyczące tradycyjnych i nowych metod nauczania, jak i prezentacje najnowszych materiałów dydaktycznych. Organizatorzy chcieliby również poruszyć ważne problemy związane z wyzwaniami, jakie stawia przed glottodydaktyką współczesna sytuacja geopolityczna. Proponowane ramy tematyczne:

02.11.2017

Polonistyczne językoznawstwo glottodydaktyczne – między teorią a praktyką

Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 13-14 kwietnia 2018 r. konferencję naukową zatytułowaną:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.