Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 20.05.2016 - 22.05.2016
Added on: 30.03.2016

Konferencja MUTE: Popular Music Studies (Muzyka, Uniwersytet, Technologia, Emocje)

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics

 Problemy wynikające z trudności w mówieniu o muzyce, jak i rosnące zainteresowanie zjawiskami niebezpośrednio związanymi z muzyką popularną doprowadziły do momentu, w którym konieczne wydaje się organizacja spotkania, które zainicjuje zintegrowane studia nad muzyką popularną. Popular Music Studies, dziedzina która w krajach anglosaskich ma już własną kilkunastoletnią tradycję, w Polsce jest polem badawczym jeszcze wyraźnie niedookreślonym, a jednocześnie od lat wydaje się kuszącą okazją do prób stworzenia nowego języka i słownika w mówieniu o muzyce popularnej. Studia nad muzyką popularną, jakie chcemy przedsięwziąć to zarówno transdyscyplinarny namysł nad zjawiskami muzycznymi i strukturami dźwiękowymi, ale także próba stworzenia własnych metod badawczych, a przede wszystkim określenie przedmiotu. Ideą przyświecającą naszemu spotkaniu jest także próba podjęcia badań nad muzyką popularną w działaniu, z związku z tym proponujemy uczestnikom, oprócz tradycyjnych form konferencyjnych, warsztaty oraz laboratoria, w czasie których możliwe będzie podjęcie dyskusji zarówno z twórcami muzyki i tekstów, producentami dźwięków, a także organizatorami wydarzeń muzycznych. Zależy nam na tym, by zaakcentować fakt, że muzyka popularna jest zjawiskiem złożonym, a przez to nie tylko transdyscyplinarnym ale także transinstytucjonalnym.

            Mając to na uwadze, organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej i inicjującej Popular Music Studies zapraszają naukowców, doktorantów
i studentów zainteresowanych tematem do podjęcia refleksji nad:

●     problemem translacji struktur dźwiękowych na język, obraz, ruch, zachowanie sceniczne itp.

●     ciałem wykonawcy i ciałem odbiorcy muzyki

●     antropologią instrumentów muzycznych

●     wizerunkami artystycznymi muzyków

●     kategorią melancholii, nostalgii, dziwności itd. we współczesnych gatunkach muzycznych

●     aspektach posthumanistycznych w muzyce popularnej

●     orientalizm i/lub post-orientalizm określonych nurtów muzycznych

●     transmedialnością występów muzycznych

●     retrofilią gatunków i wizerunków muzycznych

●     fenomenologią koncertu

●     etnografią wydarzenia muzycznego

Information

Application deadline for participants:
31.03.2016 21:00
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.