Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 26.01.2021 - 24.02.2021
Added on: 05.02.2021

Konkurs Literacki o Trzcinę Kortowa 2021 - edycja X

Type of the event:
Competition
City or town:
Olsztyn
Target groups:
Schoolchildren

W Konkursie mogą uczestniczyć uczennice i uczniowie szkół licealnych i techników z województwa warmińsko–mazurskiego.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Instytut Literaturoznawstwa

Regulamin X edycji „Konkursu Literackiego o Trzcinę Kortowa”

Wybór tematu i formy utworu poetyckiego należy do uczestnika/uczestniczki. Nieprzekraczalny termin nadsyłania utworów pocztą elektroniczną upływa 15 lutego 2021 r. Adres wysyłki: trzcina.kortowa@uwm.edu.pl

Prosimy o nadsyłanie zestawu trzech wierszy w jednym pliku, w którym powinny się znaleźć: imię i nazwisko autorki/autora, adres domowy, e-mail, numer telefonu, klasa; imię i nazwisko polonisty lub opiekuna literackiego, jego e-mail, adres placówki oświatowej.

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 24 lutego 2021 r. Wyniki przekażemy też e-mailem.

Zwycięskie wiersze opublikują „Wiadomości Uniwersyteckie” i „VariArt”. Laureaci i wyróżnieni otrzymają także nagrody książkowe.

Skład jury: prof. Zbigniew Chojnowski, prof. Beata Tarnowska oraz mgr Monika Stępień (doktorantka i przedstawicielka Koła Naukowego Twórczości Literackiej „Ars Scripta”).

W imieniu organizatorów

prof. Zbigniew Chojnowski

26 stycznia 2021 r.

Information

Address:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Application deadline for participants:
15.02.2021
Added on:
5 February 2021; 13:38 (Grzegorz Igliński)
Edited on:
5 February 2021; 14:14 (Grzegorz Igliński)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.