Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 17.04.2018 g.13:30
Added on: 09.04.2018

Konkurs recytatorski 2018

Type of the event:
Competition
City or town:
Olsztyn
Target groups:
Students

Konkurs przeznaczony dla studentów wszystkich kierunków studiów.

Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie

zaprasza na konkurs recytatorski - 17 kwietnia 2018 roku, godz. 13.30,

Aula Teatralna im. prof. Bohdana Głuszczaka

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przygotowanie jednego tekstu i przesłanie zgłoszenia do 15 kwietnia 2018 roku na adres e-mail: < konkurs.recytatorski2018@gmail.com >. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia, nazwiska, kierunku i roku studiów oraz tytuł i autora wybranego tekstu.

NIE MUSISZ ZNAĆ TEKSTU NA PAMIĘĆ. MOŻESZ POSIŁKOWAĆ SIĘ ŚCIĄGĄ. NA LAUREATÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY. KONKURS WYŁĄCZNIE DLA AMATORÓW.

Information

Address:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Application deadline for participants:
15.04.2018

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.