Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 21.10.2023
Added on: 31.07.2023

Krzyk i milczenie. Perspektywy społeczne, obyczajowe, medialne / ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference

Powiada się, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Czy jednak współcześnie istotnie jest to zawsze dobra strategia? Krzyk to nie tylko wyraz rozpaczy, gniewu, bezsilności, to także głos w dyspucie, gdy nikt nie chce słuchać, gdy ignorowane są wyrażone w sposób stonowany argumenty. Sama dyskusja niekiedy nie wystarczy. Z kolei milczenie także nie musi być sygnałem, że pokornie przyjmuje się do wiadomości czyjeś opinie czy uwagi.

Ilustracja z materiałów organizatorów

Milczenie może oznaczać choćby strach, być reakcją na mobbing, może wyrażać smutek albo wsparcie, które nie wymaga słów. czy współczesny świat jest przegadany jaka strategia i jakie zrozumienie dla jej wybrania jest możliwe do wyjaśnienia? Chodzi tu zarówno o dyskursy polityczne, społeczne, uwikłane w wydarzenia traumatyczne, lecz także o manifestację poglądów, a nawet uprawianie sztuki. 

 Dlatego organizatorzy konferencji proponują np. takie zagadnienia, jak:

 • sztuka a krzyk i milczenie;
 • perspektywa społeczna;
 • manifestacje;
 • polityka;
 • marsze milczenia;
 • krzyk lub milczenie jako wyraz niezgody;
 • protesty i strajki;
 • historia a współczesność;
 • mobbing;
 • trauma;
 • gniew, agresja;
 • psychologia,
 • socjologia;
 • edukacja;
 • pedagogika;
 • media i social media;
 • odpowiedzialność społeczna;
 • przemysł, produkcja, kampanie marketingowe etc.;
 • ekonomia;
 • prawo;
 • przemilczenia;
 • wstyd;
 • społeczna interpretacja krzyku i milczenia;
 • zastraszanie; przemoc psychiczna;
 • dyskryminacja;
 • zmowa milczenia;

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: krzymil.ekonferencja@gmail.com mija 7 października 2023 roku. Na podany adres należy przesłać:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: www.krzykimilczenieekonferencja.wordpress.com

Komitet Organizacyjny: dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta),  dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński), dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),  mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta), mgr Kinga Kamińska (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

(Informacja nadesłana przez organizatorów)

Information

Address:
online
Application deadline for speakers:
07.10.2023
Fee:
200 zł
Added on:
31 July 2023; 12:09 (Mariola Wilczak)
Edited on:
31 July 2023; 12:09 (Mariola Wilczak)

See also

14.03.2017

Nieobecne, utracone, przemilczane. Literatura wobec braku

Wiodącymi tematami wydarzenia będą kategorie nieobecności, utraty i przemilczenia, mamy nadzieję, że proponowany zakres zagadnień pozwoli na prezentację zróżnicowanych perspektyw badawczych oraz umożliwi refleksję nie tylko nad literaturą, ale również innymi dziedzinami sztuki.

02.04.2023

Technologie, wynalazki, nowości – historia i współczesność. Przemiany, pożytki,zagrożenia

Nowoczesna rzeczywistość jest naznaczona rozlicznymi przemianami związanymi z pojawianiem się nowych technologii obecnych w różnych dziedzinach życia. Wzbudzają one rozmaite odczucia – od zachwytu, przez akceptację, po podejrzliwość, a niekiedy także niechęć czy wrogość. Nie jest to jednakowoż rzecz charakterystyczna dla czasów współczesnych, choć bez wątpienia szybkość, z jaka zmienia się otaczający nas świat, jest zawrotna. Łatwo wszelako prześledzić, że i w przeszłości ludzkość mierzyła się z podobnymi dylematami – zaakceptować, bać się, okazać entuzjazm czy ostrożność względem postępu i idących za tym zmian. 

01.08.2023

Seriale (edycja 4) / ogólnopolska konferencja naukowa

Kultura seriali, możliwości ich oglądania czy produkowania zmieniły się na przestrzeni lat w sposób dynamiczny i niezwykle interesujący. Pojawiające się nowe formuły produkcji i dy­strybucji seriali wpłynęły na ukształtowanie się nowych zjawisk dotyczących odbioru treści i wykształciły potrzebę tworzenia narracji dostosowanych – także tematycznie i w zakresie długości trwania – do nowoczesnego widza. 

01.09.2023

Myślnik. Słowo jako materia sztuki / wernisaż wystawy

7 września w Muzeum Literatury otwiera się wystawa, dzięki której można prześledzić powiązania i inspiracje literackie w sztuce współczesnej. Myślnik. Słowo jako materia sztuki zwraca uwagę zwłaszcza na „praktykowanie” pewnych słów przez artystów wizualnych. Poprzez zgromadzone dzieła sztuki, rękopisy, archiwalne nagrania czy bibliofilskie wydania książek, wystawa ukazuje różne etapy redagowania i uwalniania słów przez autorów – od milczenia, przez nanoszenie ich na powierzchnię obiektów, rozsyłanie w przestrzeń, także miejską; po oddanie ich w ręce samych użytkowników, na przykład za pośrednictwem instrukcji.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.