Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 17.03.2017 - 19.03.2017
Added on: 14.03.2017

Nieobecne, utracone, przemilczane. Literatura wobec braku

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors

Wiodącymi tematami wydarzenia będą kategorie nieobecności, utraty i przemilczenia, mamy nadzieję, że proponowany zakres zagadnień pozwoli na prezentację zróżnicowanych perspektyw badawczych oraz umożliwi refleksję nie tylko nad literaturą, ale również innymi dziedzinami sztuki.

Information

Added on:
14 March 2017; 15:40 (Andrzej Juszczyk)
Edited on:
8 April 2017; 14:21 (Olga )

See also

04.10.2016

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kultury obrazu – tabu – edukacja

Cele konferencji Czy we współczesnych, niezależnych i wyzwolonych kulturach obrazu istnieje jeszcze jakieś tabu? W jakich sytuacjach kultura podtrzymuje, kiedy zaś zawiesza społeczne zakazy? Jak kulturowe tabu uzewnętrznia się w dyskursach edukacji? Celem konferencji jest omówienie sposobów funkcjonowania i konceptualizowania tabu we współczesnych kulturach obrazu oraz refleksja nad zależnościami w relacjach pomiędzy obrazami a edukacją. Pragniemy przyjrzeć się temu, co w kulturze zakazane, stłumione, przemilczane, nietykalne i nieczyste. Proponujemy interdyscyplinarne ujęcie tematu łączące perspektywę medio- i filmoznawczą z antropologią kultury, estetyką, literaturoznawstwem, historią sztuki, pedagogiką, psychologią.

14.09.2015

Literatura współczesna i najnowsza w edukacji polonistycznej. Analizy i (re)interpretacje

Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej oraz Uniwersytet Rzeszowski zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej w Rzeszowie w dniach 11–12 kwietnia 2016 r.:

03.08.2023

Znikanie, zanik, zaginięcie – dyskursy nieobecności / ogólnopolska konferencja naukowa

Niekiedy zauważamy, że coś wokół się zmieniło – pojawił się jakiś brak, jakaś nieobecność, jakieś wrażenie pustki. Czasem wiemy lub doświadczamy – tej nieobecności, zniknięcia, zaniku. Czasem coś lub – co gorsza – ktoś znika. Bez śladu. Bez ostrzeżenia. Czasem pamiętamy z lekcji historii – jak znikały całe cywilizacje, rody. A opowieści rodzinne wiążą się czasem z mówieniem o widmach tych, co zaginęli bez śladu w zawierusze historii albo miejscach, które zniweczył czas. Czasem też zauważamy, ze coś w nas samych zniknęło, zanikło, odeszło. A czasem po prostu wymazujemy, skazujemy na niebyt. 

13.05.2016

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” to internetowy kwartalnik (wcześniej półrocznik) literacki o zasięgu ogólnopolskim. „Inter-” publikuje współczesną literaturę polską i obcą (poezję, prozę, teksty z pogranicza literatury i przekłady), szkice krytyczne, wywiady z twórcami i badaczami literatury, rozmowy o nowych wydawnictwach oraz informacje o bieżących wydarzeniach literackich. Czasopismo prezentuje dorobek toruńskich twórców i badaczy literatury, otwarte jest jednak także na teksty autorów pochodzących z różnych środowisk twórczych. Swoje łamy udostępnia zarówno debiutantom, jak i dojrzałym twórcom i krytykom.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.