Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 16.09.2022 - 17.09.2022
Added on: 24.05.2022

Prawda, kłamstwo, przemilczenie w literaturze pięknej i wybranych tekstach kultury / czwarta konferencja naukowa z cyklu: Przekraczanie granic języka

Towarzystwo Kultury Języka, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundacja Języka Polskiego serdecznie zapraszają na konferencję językoznawczo-literaturoznawczą nt. "Prawda, kłamstwo, przemilczenie w literaturze pięknej i wybranych tekstach kultury", w której wezmą udział badacze z różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz nauczyciele poloniści ze szkół warszawskich. Tegoroczna konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 16-17 września 2022 r.

Głównym celem konferencji jest refleksja nad aksjologiczną wartością języka i innych systemów znaków, a przede wszystkim nad odpowiedzialnością twórcy tekstu za prawdziwość przekazu, która jest niezbędna w komunikacji opartej na szacunku okazywanym odbiorcy i zaufaniu, jakim słuchacze obdarzają nadawcę wypowiedzi. Ponieważ problem prawdy i kłamstwa jest ściśle związany z typem dyskursu, inaczej będziemy się do niego odnosić, analizując fikcję literacką, inaczej, kiedy będziemy analizować teksty publicystyczne, a jeszcze inaczej, kiedy z punktu widzenia kłamstwa lub przemilczenia oceniana będzie rozmowa potoczna.
Problematyka ta zajmuje ważne miejsce w kształceniu polonistycznym, dlatego niezwykle istotne jest uwrażliwienie uczniów i studentów na to, że język pozwala na tworzenie nieistniejących światów, a także na zaprzeczanie temu, co istnieje obiektywnie, jednak człowiek powinien umieć świadomie korzystać z tych możliwości oferowanych przez język.
Zapraszając do udziału w konferencji naukowców, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, oraz nauczycieli polonistów, liczymy na to, że podzielą się Państwo swoimi przemyśleniami i badaniami dotyczącymi prawdy, kłamstwa i przemilczenia w różnych typach dyskursu i w różnych typach wypowiedzi.
W czasie obrad przewidujemy kilka bloków tematycznych, obejmujących różne ujęcia tematu konferencji, m.in. takie, jak:
1) Analiza językowa wypowiedzi bohaterów literackich i filmowych z punktu widzenia intencji przekazania prawdy lub jej zatajenia jako klucz do nowej interpretacji tekstu artystycznego.
2) Funkcje przemilczenia w poezji i w prozie.
3) Treści implikowane czy przemilczane – różne interpretacje współczesnych tekstów kultury (literatura, teatr, film, malarstwo, rzeźba).
4) Rodzaje kłamstwa w tekstach literackich, publicystycznych i w języku potocznym (białe kłamstwo, niewinne kłamstwo, kłamstwo z konieczności, kłamstwo paranoiczne, kłamstwo polityczne kłamstwo dyskredytujące, kłamstwo żenujące, kłamstwo interpretacyjne itp.).
5) Rola prawdy, kłamstwa i przemilczenia w języku mediów.
6) Relatywizm poznawczy i jego obecność w tekstach literackich.
7) Aksjologiczna wartość prawdy i jej miejsce w dydaktyce szkolnej.
Prosimy o zgłaszanie tytułów referatów związanych z tematyką konferencji do 10 lipca 2022 r. na formularzu dostępnym pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScObvHSTpyGBGicNzl2Y47fYmh3_6V5sAQzXk88pQXbN965yQ/viewform
Opłata konferencyjna na pokrycie kosztów materiałów konferencyjnych, poczęstunku w przerwach obrad oraz wstępne przygotowanie materiałów pokonferencyjnych do druku wynosi 150 zł.
Po przyjęciu zgłoszenia prosimy o wpłacenie tej sumy na konto Towarzystwa Kultury Języka: 09 1020 1156 0000 7902 0006 7801
Wydanie tomu pokonferencyjnego w recenzowanym wydawnictwie z listy ministerialnej przewidujemy jeszcze w tym roku kalendarzowym.
Cześć referatów planujemy opublikować w specjalnym numerze punktowanego czasopisma naukowego.
Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz miejsca obrad prześlemy do końca sierpnia.
Wszelkie pytania związane z konferencją prosimy kierować na adres e-mail: przekraczaniegranic2017@gmail.com.
W imieniu komitetu organizacyjnego konferencji:
dr hab. prof. UW, Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
mgr Joanna Wenek
dr Magdalena Wanot-Miśtura

Information

Application deadline for speakers:
10.07.2022
Fee:
150 zł
Added on:
24 May 2022; 18:09 (Mariola Wilczak)
Edited on:
24 May 2022; 18:13 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.