Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 14.10.2023
Added on: 03.08.2023

Znikanie, zanik, zaginięcie – dyskursy nieobecności / ogólnopolska konferencja naukowa

Niekiedy zauważamy, że coś wokół się zmieniło – pojawił się jakiś brak, jakaś nieobecność, jakieś wrażenie pustki. Czasem wiemy lub doświadczamy – tej nieobecności, zniknięcia, zaniku. Czasem coś lub – co gorsza – ktoś znika. Bez śladu. Bez ostrzeżenia. Czasem pamiętamy z lekcji historii – jak znikały całe cywilizacje, rody. A opowieści rodzinne wiążą się czasem z mówieniem o widmach tych, co zaginęli bez śladu w zawierusze historii albo miejscach, które zniweczył czas. Czasem też zauważamy, ze coś w nas samych zniknęło, zanikło, odeszło. A czasem po prostu wymazujemy, skazujemy na niebyt. 

Ilustracja z materiałów organizatorów

Nieobecność może się więc realizować na wielu płaszczyznach i objawiać na wiele sposobów. Właśnie dlatego organizatorzy konferencji proponują np. refleksję nad następującymi zagadnieniami -nie wykluczając też innych ujęć:

 • zaginięcie, zniknięcie, nieobecność jako temat kultury – literatura, film, serial, komiks, sztuki piękne, gry wideo etc.
 • sprawy kryminalne: zaginięcia, nierozwiązane sprawy, porwania etc.
 • historia – dawniejsza i nowa;
 • zanikanie kultur;
 • przestrzeń przeobrażona, przestrzeń zniszczona, nieobecna;
 • zaginione cywilizacje, kultury, miasta, wyprawy;
 • demografia;
 • psychologia;
 • socjologia;
 • nieobecność medialna, cancel culture; media, social media;
 • filozofia;
 • zanikanie subkultur, trendów, mód;
 • więzi rodzinne – rozdzielenie, nieobecność, porzucenie;
 • rody, rodziny, jednostki;
 • pedagogika;
 • emigracje;
 • utracona tożsamość;
 • środowisko i ekologia;
 • zanikające zawody;
 • technologia i zanikanie;
 • czas i nieobecność;
 • zaginione dzieła sztuki, książki, utwory muzyczne.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres znikanie.ekonferencja@gmail.com mija 29 września 2023 roku. Na podany adres należy przesłać w jednym pliku:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://znikanieekonferencja.wordpress.com

Komitet organizacyjny: prof. dr hab. Wiesław Olkusz, dr hab. Ksenia Olkusz, dr Barbara Stelingowska, mgr Joanna Brońka, mgr Kinga Kamińska

Organizatorzy: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

(Informacja nadesłana przez organizatorów)

Information

Address:
wydarzenie online
Application deadline for speakers:
29.09.2023
Application deadline for participants:
29.09.2023
Fee:
200 zł
Added on:
3 August 2023; 15:04 (Mariola Wilczak)
Edited on:
3 August 2023; 15:04 (Mariola Wilczak)

See also

07.01.2022

Czas - kultura, dyskurs, doświadczenie

W kulturze funkcjonuje wiele przysłów dotyczących czasu, tak jak i wiele narracji poświę­conych temu fundamentalnemu dla naszej cywilizacji zagadnieniu. Rozumieć je można na wiele sposobów, zwłaszcza teraz, gdy pojawiają się coraz to nowe koncepcje i teorie dotyczące czasowości – w bardzo wielu wykładniach.

02.04.2023

Niewyjaśnione - niewytłumaczalne. Tajemnice, sekrety, tajniki, spiski

Słowa „tajemnica” i „tajemniczy”, a już na pewno „spiskowy” wydają się pobudzać wyobraźnię i nie bez powodu używa się ich, a niekiedy nawet i nadużywa, aby opisać sensacyjną zagadkowość otaczających nas wydarzeń, zjawisk, motywacji do popełnionych czynów, niekiedy też w kontekście niewyjaśnionych wydarzeń, przeszłości etc. Jak pokazuje historia, sekrety i tajemnice towarzyszą nam od dawna – w dyskursie publicznym i życiu prywatnym, intymnym. Bywają jednak towarem, informacyjną zachętą, produktem na sprzedaż. Sekret jest znakomitym materiałem do plotek, a sama plotka potrafi zaciemnić coś oczywistego i nadać mu pozory tajemnicy. Tajemnice są też nader chętnie odkrywane, a implikacje tego bywają rozmaite. 

14.03.2017

Nieobecne, utracone, przemilczane. Literatura wobec braku

Wiodącymi tematami wydarzenia będą kategorie nieobecności, utraty i przemilczenia, mamy nadzieję, że proponowany zakres zagadnień pozwoli na prezentację zróżnicowanych perspektyw badawczych oraz umożliwi refleksję nie tylko nad literaturą, ale również innymi dziedzinami sztuki.

16.09.2017

Czas i to, co inne / ogólnopolska konferencja naukowa

W kulturze funkcjonuje wiele przysłów dotyczących czasu, tak jak i wiele narracji poświę­conych temu fundamentalnemu dla naszej cywilizacji zagadnieniu. Rozumieć je można na wiele sposobów, zwłaszcza teraz, gdy pojawiają się coraz to nowe koncepcje i teorie dotyczące czasowości – w bardzo wielu wykładniach, począwszy od ujęć filozoficznych i antropologicznych poprzez kulturoznawcze i literaturoznawcze a skończywszy na medioznawczych, ludologicznych i groznawczych czy inter­­dyscyplinarnych. Czasowość współczesna jest migotliwa znaczeniowo i dotyka każdej sfery eg­zystencji: od wyobrażeń artystycznych (podróże w czasie) przez codzienność prokrastynacji (procrastinus to przecież odkładanie pracy na potem) aż po teorie naukowe z mostem Einsteina-Rosena (czyli, popularnie rzecz ujmując, tunelem czasoprzestrzennym) na czele. A że czas jest bez wątpienia cenny także jako temat, organizatorzy konferencji "Czas i to, co inne" zapraszają do podjęcia transdyscyplinarnej refleksji nad zagadnieniami takimi, jak m.in.:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.