Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 23.04.2020 - 24.04.2020
Added on: 21.11.2019

Książka bez granic

Type of the event:
Conference
City or town:
Toruń

W imieniu pracowników Katedry Edytorstwa i Literatury Polskiej  Wydziału Humanistycznego UMK, Wydziału Sztuki Nowych Mediów PJATK oraz  Wydawnictwa Naukowego UMK serdecznie zapraszamy na odbywającą się w  Toruniu 23-24 kwietnia 2020 roku ogólnopolską konferencję "Książka bez  granic".

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

Laboratorium książki XXI wieku

 • projekty interaktywne a performatywne czytanie
 • literatura hipertekstowa i hipermedialna
 • cyfrowe marginalia, czytanie społecznościowe i metaksiążki
 • techniki AR i VR w projektowaniu książki
 • antybinarna estetyka
 • książka „splątana”
 • książka jako gra

Inny wymiar książki

 • nowe edycje odsłaniające inne oblicze tekstu
 • eksperymentalne projekty edytorskie
 • typografia w kontekście nowych mediów

Piękna książka

 • książka artystyczna dawniej i dziś
 • wydania bibliofilskie
 • „bestlookery”
 • wyjście poza granice książki papierowej – książka jako dzieło sztuki

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje jeden nocleg, posiłki oraz materiały konferencyjne.

Zgłoszenia prosimy kierować do 30 stycznia 2020 roku na adres: p.chlopek@doktorant.umk.pl.

Komitet Naukowy Konferencji:

dr hab. Magdalena Bizior-Dombrowska, prof. UMK (przewodnicząca),

doc. dr inż. Marek Średniawa (przewodniczący),

dr hab. Ewa Satalecka, prof. PJATK, mgr Małgorzata Sady

Sekretarz konferencji:

mgr Patryk Chłopek

 

Information

Address:
UMK
Application deadline for speakers:
30.01.2020
Application deadline for participants:
30.01.2020

See also

07.11.2019

Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach

Wydział Zarządzania i Transportu, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Katedra Socjologii i Historii Wojskowości Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Wydział Humanistyczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na jubileuszową X edycję cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji medialnej pt. "Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach".

18.01.2020

Spotkanie wokół książki Eligiusza Szymanisa "Projekt <Dziady>"

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza zaprasza na spotkanie wokół książki Projekt „Dziady”, upamiętniającej postać Eligiusza Szymanisa (1955-2009), historyka literatury romantyzmu, wieloletniego pracownika Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i członka Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

07.11.2019

Wieczór wspomnieniowy wokół książki Andrzeja Gronczewskiego "Dłonie czasu"

Warszawski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz Instytut Literatury Polskiej UW zapraszają na "Wieczór wspomnieniowy wokół książki Andrzeja Gronczewskiego Dłonie czasu", który odbędzie się w ramach cyklu Śród w Towarzystwie Literackim.

25.11.2019

Tekst internetu – internet tekstu. Nowe media w perspektywie teoretycznoliterackiej (UWAGA: WYDARZENIE ODWOŁANE. O nowym terminie organizatorzy poinformują wkrótce)

Koło Teoretyków Literatury Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej "Tekst internetu – internet tekstu. Nowe media w perspektywie teoretycznoliterackiej", która odbędzie się 3-4 kwietnia 2020 roku na Uniwersytecie Gdańskim.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.