Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 06.05.2016 - 06.05.2016
Added on: 09.03.2016

Od skryptoriów po nowe media

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa
Target groups:
Students, PhD Students, Others

Koło Naukowe Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
ma zaszczyt zaprosić  na Ogólnopolską Konferencję Naukową  

pt. „Od skryptoriów po nowe media” , kóra odbędzie się 6 maja 2016 r. 

Konferencja i proponowana tematyka związana jest ze zmianami następującymi w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Wydarzenie ma być formą pożegnania z Wydziałem Historycznym, a zarazem początkiem nowego rozdziału w historii Instytutu, jakim jest współtworzenie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii wraz z Instytutem Dziennikarstwa na początku nowego roku akademickiego 2016/2017.

Przedmiotem konferencji będą kierunki badawcze w informacji naukowej i bibliotekoznawstwie, a przede wszystkim: terminologia i metodologia oraz najnowsze tendencje, szkoły i trendy w tej dziedzinie. Celem wydarzenia jest interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienia związane z książką, bibliotekami i informacją zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym.

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno przedstawicieli informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, jak i studentów innych dyscyplin: dziennikarstwa, historii, historii sztuki, teologii, archeologii, kulturoznawstwa oraz wszystkich, którym bliska jest proponowana tematyka.

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić pod adresem: goo.gl/aaDtyn do 10 kwietnia 2016 r.

Obrady będą podzielone na cztery bloki tematyczne: książka, biblioteka, informacja, nowe media.

Proponowana tematyka wystąpień:


- przeszłość, teraźniejszość i przyszłość książki, biblioteki
i informacji
- historia książki i bibliotek
- stare druki, książka w XIX i XX wieku
- ochrona zbiorów, dziedzictwo kulturowe oraz upowszechnianie kultury
- książki i technologie dzisiaj i jutro
- bazy danych, systemy informacyjne, przestrzeń wirtualna
- biblioteki cyfrowe i e-booki
- architektura informacji i wiedzy
- społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo mobilne
- własność intelektualna i dostęp do wiedzy, Open Access
- ocena jakości i współczesne trendy w zarządzaniu biblioteką
- edukacja czytelnicza i informacyjna
- wykluczenie cyfrowe
- nowe media


oraz tematyka obejmująca zagadnienia z zakresu bibliologii 
i informatologii, zwłaszcza najnowszych kierunków, tendencji 
i szkół.


Terminy:
10 kwietnia 2016 r. – przyjmowanie zgłoszeń od prelegentów
17 kwietnia 2016 r. – przyjmowanie zgłoszeń słuchaczy
24 kwietnia 2016 r. – ogłoszenie programu konferencji


Po konferencji planujemy opublikowanie artykułów przygotowanych przez prelegentów w formie publikacji elektronicznej, którą zamieścimy w Bibliologicznej Bibliotece Cyfrowej (http://bbc.uw.edu.pl/). Wszelkie informacje zostaną przedstawione podczas konferencji.

Information

Application deadline for speakers:
10.04.2016 21:30
Application deadline for participants:
17.04.2016 21:30
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.