Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 30.03.2017 - 31.03.2017
Added on: 31.01.2017

Język a media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zaprazsza na II Interdyscyplinarną konferencję naukową "Język a media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach", która odbędzie się w dniach 30–31 marca 2017 r.

Wzorem poprzedniej edycji, celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny dla merytorycznej dyskusji badaczy z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, a także dziennikarzy, politologów, socjologów, antropologów.

Interesuje nas szerokie ujęcie badawcze języka i komunikacji w mediach oraz analiza ich wszelkich przejawów zarówno w sferze teoretyczno-metodologicznej, jak i badań konkretnych przypadków.

W ramach konferencji pragniemy objąć refleksją m.in. następujące zagadnienia:
  • współczesne obszary dyskursu medialnego,
  • mediatyzacja polityki i polityzacja mediów,
  • komunikacja i retoryka polityczna w mediach,
  • medialne obrazy świata,
  • polszczyzna w Internecie. Frazeologia w nowych mediach,
  • media jako praktyki społeczne. Użytkowanie a/i kompetencje medialne,
  • nowa komunikacja: social media, blogosfera, Facebook, Twitter, itp.,
  • public relations i ich przejawy językowe w przestrzeni medialnej.

kontakt: Agnieszka Walecka-Rynduch, e-mail: waleckarynduch@gmail.com

 

 

Information

Application deadline for speakers:
06.02.2017 11:00
Added on:
31 January 2017; 10:19 (Janusz Waligóra)
Edited on:
6 February 2017; 17:43 (Olga )
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.