Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 29.05.2023 - 30.05.2023
Added on: 29.01.2023

Lektura nieprzeczytanych. Odkrywanie pozytywizmu i Młodej Polski. (Zaproszenie na konferencję)

Type of the event:
Conference

Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Koło Naukowe „Cykliści
& Findesiecliści” zapraszają na drugą edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej „Lektura nieprzeczytanych. Odkrywanie pozytywizmu i Młodej Polski”, która odbędzie się w formie online, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

MNW

Zeszłoroczna konferencja Lektura nieprzeczytanych. Odkrywanie pozytywizmu i Młodej Polski (23–24 maja 2022 na WFPiK Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) spotkała się nie tylko z ogromnym zainteresowaniem badaczek i badaczy z całej Polski, ale i przyniosła wiele ważnych rozstrzygnięć i rozpoznań naukowych. W tym roku zapraszamy serdecznie na drugie spotkanie z cyklu Lektura nieprzeczytanych. Odkrywanie pozytywizmu i Młodej Polski. Wiedza o literaturze polskiej lat 1863–1918 pomimo licznych opracowań wciąż pełna jest luk i stąd potrzeba dalszej refleksji oraz kolejnych interpretacji. Prowadzone obecnie na gruncie historycznoliterackim próby dookreślenia niezbadanych dotąd obszarów twórczości tego okresu siłą rzeczy nie uwzględniają wszystkich godnych uwagi pisarzy i tracą z pola obserwacji istotne, intrygujące zagadnienia. Z tego powodu proponujemy przyjęcie takiej perspektywy w stosunku do literatury pozytywizmu i Młodej Polski, w której szczególna uwaga zostałaby poświęcona problematyce związanej z twórczością autorów minorum gentium (i nie tylko), niesłusznie zapomnianym dziełom oraz pomijanym obszarom badawczym. Sądzimy, że dzięki ich uwzględnieniu będzie można powiedzieć wiele nowego o obu epokach.

Proponujemy następujące obszary badawcze:
• zapomniane postaci literatury polskiej lat 1863–1918, pominięte w obiegu literaturoznawczym,
• nieodkryte, nowe tematy czy figury wyobraźni pozytywizmu i Młodej Polski,
• pisarstwo intymne, prywatne – dzienniki, listy, wspomnienia,
• nieznane spory krytycznoliterackie,
• mniej znane odczytania nieznanych dzieł,
• literatura pozytywizmu i Młodej Polski w optyce nowej humanistyki,
• zależy nam także na poszerzeniu perspektywy historycznoliterackiej o refleksję z zakresu lingwistyki, socjologii, psychologii, antropologii, a także nauk przyrodniczych,
• wczesna recepcja zapomnianych twórców, krytyka wobec nowych zjawisk literackich,
• zapomniane recenzje uznanych twórców,
• nieznani pisarze w perspektywie komparatystycznej,
• badania dokumentów i świadectw procesu twórczego,
• relacje między pisarzami pomijanymi i twórcami eksponowanymi,
• zapomniane dzieła znanych pisarzy,
• nowe odczytania obrazu dawnych epok w twórczości pisarzy przełomu wieków.


Na zgłoszenia tematów wraz ze streszczeniem oczekujemy do 25 kwietnia 2023 roku.

Abstrakty prosimy kierować drogą mailową na adres: lekturanieprzeczytanych@gmail.com. Informacje o przyjęciu referatów, a także szczegółowe wskazówki organizacyjne zostaną przesłane w pierwszym tygodniu maja. Czas wystąpienia nie powinien przekroczyć 20 minut.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów bez podania uzasadnienia. Konferencja odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams. Udział w konferencji jest bezpłatny. Artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje zostaną ogłoszone drukiem – o szczegółach będziemy informować na bieżąco. 


Opiekunami naukowymi wydarzenia są:
prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn
prof. dr hab. Tomasz Sobieraj
dr hab. Marek Wedemann, prof. UAM
dr Rozalia Wojkiewicz


Sekretarze konferencji:
mgr Klaudia Ataman
mgr Aleksandra Sikorska-Krystek
mgr Krzysztof Prabucki

Information

Application deadline for speakers:
25.04.2023
Added on:
29 January 2023; 12:16 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
4 February 2023; 18:10 (Mariola Wilczak)

See also

30.11.2015

„Wskrzesić choćby chwilę”. Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą

Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski zaprasza na konferencję „Wskrzesić choćby chwilę”. Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą. Konferencja odbędzie się w dniach 3–5 grudnia 2015 r. w poznańskim Collegium Maius (Salon Mickiewicza pod Kopułą) oraz w Sali Posiedzeń PTPN. Więcej informacji w załączniku.

21.04.2020

Transfuzje. Paul Celan i języki zmącone / konferencja online

W 2020 roku przypada podwójna rocznica: 50-lecie śmierci (20.04.1970) i 100-lecie urodzin (23.11.1920) Paula Celana – jednego z najwybitniejszych poetów XX wieku. Biorąc pod uwagę wciąż rosnące zainteresowanie twórczością Celana w Polsce oraz pojawiające się w ostatnim czasie nowe propozycje jej odczytań, analiz i interpretacji, pragniemy zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Transfuzje. Paul Celan i języki zmącone”, która odbędzie się w Instytucie Badań Literackim PAN (Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Warszawa). (informacja organizatorów)

26.07.2017

Krytycy i ich pokolenia

     U n i w e r s y t e t  K a z i m i e r z a  W i e l k i e g o  w  B y d g o s z c z y

08.05.2019

MŁODA POLSKA - DWUDZIESTOLECIE

Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz  Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza serdecznie zapraszają na zorganizowaną we współpracy obu uniwersytetów w ramach Humanistycznego Konsorcjum Naukowego konferencję naukową   MŁODA POLSKA - DWUDZIESTOLECIE   która odbędzie się w dniach 9-11 maja 2019  na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.