Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 12.05.2016 - 13.05.2016
Added on: 05.05.2016

Liryka Adama Mickiewicza – ekspresja twórczego wyznania

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Kontynuując tradycję Mickiewiczowskich spotkań organizowanych przez Zakład Literatury Romantyzmu Wydziału Polonistyki UW, chcielibyśmy serdecznie zaprosić na spotkanie poświęcone lirykom autora "Pana Tadeusza". Mając świadomość nieostrości kategorii liryki w odniesieniu do tekstów romantycznych, pragniemy jednak poddać namysłowi badawczemu i czytelniczej refleksji utwory klasyfikowane potocznie jako wiersze – i te pisane jako samodzielne teksty i wprowadzane przez poetę w obręb innych utworów. Jeśli uznamy zdanie Czesława Zgorzelskiego o tym, że „liryka stanowi najczulszy sejsmograf przemian, zarówno w widzeniu świata, jak i w poszukiwaniu nowego wyrazu poetyckiego” za nadal aktualne, to chcemy pytać, jak wiersze Mickiewicza kodyfikowały dynamikę różnorakich przemian i różnie pojmowanych transgresji. Czym są wiersze Mickiewicza dla współczesnego odbiorcy?

---

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.