Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 14.10.2021 - 15.10.2021
Added on: 08.07.2021

Literatura i geografia II. Ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Białystok

Zakład Teorii i Antropologii Literatury Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku organizuje XI ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Przestrzeń jako kategoria poetyki” pod hasłem „Literatura i geografia II”.

Zapraszamy Państwa do dyskusji nad następującymi problemami:

  • geografia w literaturze, literatura w geografii, geografia literatury;
  • geografia a genologia (nie tylko literacka);
  • geografia miasta, małych miasteczek i wsi;
  • geograficzny aspekt ekokrytyki i ekopoetyki;
  • somatyzacja przestrzeni geograficznej;
  • literacka geografia emocjonalna;
  • turystyka literacka.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie propozycji referatów wraz z krótkim streszczeniem do dnia 10 września 2021 roku pocztą elektroniczną na adres: ztial.uwb@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres:

Zakład Teorii i Antropologii Literatury

Kolegium Literaturoznawstwa UwB

pl. NZS 1, 15-420 Białystok

Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 minut. Wersja do druku może mieć objętość do 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków). Planujemy publikację artykułów w „Białostockich Studiach Literaturoznawczych” (20 pkt. na wykazie ministerialnym).

Przewidujemy możliwość zorganizowania konferencji w trybie hybrydowym. Opłata konferencyjną wynosi 350 zł (w przypadku uczestnictwa on-line 250 zł) i pokryje koszty organizacyjne (wyżywienie, materiały konferencyjne) oraz częściowo koszty publikacji pokonferencyjnej. Opłata nie obejmuje kosztu noclegów, deklarujemy jednak pomoc w ich rezerwacji.

Zaproszenie Organizatorów

Information

Application deadline for speakers:
10.09.2021
Fee:
350 zł - uczestnictwo stacjonarne; 250 zł - uczestnictwo on-line
Added on:
8 July 2021; 15:27 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
8 July 2021; 15:27 (Piotr Bordzoł)

See also

25.10.2017

Wykład prof. Ewy Domańskiej pt. "Geografia wiedzy: podrzędne przeszłości i literatury mniejsze" na Uniwersytecie w Białymstoku

01.02.2018

Obrazy w literaturze dziecięcej – literatura dziecięca w obrazach

Instytut Filologii Polskiej UwB

11.01.2018

Literatura a rzeźba - konferencja

Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z Zespołem Badawczym LitLinAl w Instytucie Filologii  Angielskiej i Germańskiej Uniwersytetu w Santiago de Compostela oraz Sekcją Germanistyki na Wydziale Nauk Humanistycznych i Kulturoznawstwa Uniwersytetu w Wuppertalu serdecznie zapraszają do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji "Literatura a rzeźba", organizowanej w ramach międzyuczelnianego projektu badawczego Literatura – Konteksty. Konferencja odbędzie się w dniach 14–15 kwietnia 2018 roku w Warszawie.

05.03.2018

Tożsamość – Miejsce – Doświadczenie / ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, Zakład Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce, Zakład Literatury Nowoczesnej i Ponowoczesnej (XIX-XXI wiek) oraz Zakład Literatury Staropolskiej i Edytorstwa zapraszają  na ogólnopolską konferencję interdyscyplinarną Tożsamość –  Miejsce – Doświadczenie, któa odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2018 r. w Bydgoszczy.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.