Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 27.04.2019 g.09:00 - 27.04.2019 g.23:00
Added on: 25.01.2019

Ludzka chimera: od melancholii do euforii

Type of the event:
Conference
City or town:
Bytów
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics

Być może Diogenes z Synopy, zamiast wypatrywać człowieka w świetle latarni, powinien był nasłuchiwać ludzkiego krzyku, który, czy to w euforii, czy melancholijnym pragnieniu oderwania się od świata, jest przecież dowodem czucia – ergo, istnienia.

Melancholia i euforia to  pozornie oksymoroniczne stany, w które człowiek cyklicznie się zanurza, dzieje się tak często bezwiednie, czasem zaś intencjonalnie. Droga pomiędzy tymi stanami emocji i ducha okazuje się wcale nie być daleka, a jej wpływy i skutki z jednej strony są destrukcyjne, z drugiej zaś stanowią dla człowieka demiurgiczny budulec i natchnienie. Zgłębianie kategorii takich jak: melancholia i euforia oraz relacji pomiędzy nimi w ujęciu ontologicznym i epistemologicznym, przez wieki wyznaczało ścieżki antropocentrycznego poznania, stanowiąc przestrzeń refleksji nad naturą człowieka i istotą świata.

I Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ludzka chimera: od melancholii do euforii”

 

27 kwietnia 2019 r.

Zamek krzyżacki w Bytowie

 

Być może Diogenes z Synopy, zamiast wypatrywać człowieka w świetle latarni, powinien był nasłuchiwać ludzkiego krzyku, który, czy to w euforii, czy melancholijnym pragnieniu oderwania się od świata, jest przecież dowodem czucia – ergo, istnienia.

Melancholia i euforia to  pozornie oksymoroniczne stany, w które człowiek cyklicznie się zanurza, dzieje się tak często bezwiednie, czasem zaś intencjonalnie. Droga pomiędzy tymi stanami emocji i ducha okazuje się wcale nie być daleka, a jej wpływy i skutki z jednej strony są destrukcyjne,               z drugiej zaś stanowią dla człowieka demiurgiczny budulec i natchnienie. Zgłębianie kategorii takich jak: melancholia i euforia oraz relacji pomiędzy nimi w ujęciu ontologicznym i epistemologicznym, przez wieki wyznaczało ścieżki antropocentrycznego poznania, stanowiąc przestrzeń refleksji nad naturą człowieka i istotą świata.

Pierwsza Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Ludzka chimera: od melancholii do euforii” to inicjatywa wynikająca z potrzeby ukazania ambiwalentnych stanów człowieka, które przedstawione zostały poprzez medium szeroko pojętej kultury i literatury. Jest to próba podjęcia humanistycznej i głębokiej refleksji nad istotą wartości, jakim od zawsze podlegały i których wpływ kształtuje przede wszystkim współczesne społeczeństwo, a także oblicze kultury i cywilizacji.

Zagadnienia konferencji odnoszą się do następujących zakresów badawczych:

  • ujęcia terminologiczne i językoznawcze, etymologia pojęć: melancholia i euforia, zakresy definicyjne,
  • ujęcia w aspekcie poetyki i kategorii estetycznych,
  • melancholia i euforia jako sposób postrzegania i przeżywania świata,
  • rozumienie pojęć z perspektywy psychologii i nauk ścisłych,
  • melancholia i euforia odczytywana w aspekcie filozoficznym i historycznym,
  • ambiwalentne stany emocji w ujęciu kulturoznawczym i socjologicznym.

Do udziału w konferencji zapraszamy: studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz wszystkich tych, którzy są zainteresowani powyższą problematyką.

Terminy organizacyjne konferencji:

  • 4.03.2019 – termin nadsyłania zgłoszeń
  • 15.03.2019 – informacja o przyjęciu abstraktu
  • 29.03.2019 – termin opłaty konferencyjnej

W celu zgłoszenia należy wypełnić formularz (dostępny po linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1ibqM1_ywyk3iD9OstUERIdqjiVYbS3jZ?fbclid=IwAR3L7tBBmLauLUjHGF611CbcCBSofa8BfXkfeAEnQ-Bjdax0Ep-9BvLFVmQ) i przesłać go na adres konferencji: ludzkachimera@gmail.com.  Informacja o zakwalifikowaniu się do konferencji oraz dane do przelewu w celu uiszczenia opłaty konferencyjnej zostaną przekazane do 15. marca.

Przewidywany czas wystąpienia: 15 minut.

Opłata konferencyjna w kwocie 170 PLN obejmuje materiały konferencyjne, poczęstunek w trakcie przerw kawowych, a także obiad.

Konferencja zostanie uświetniona recitalem fortepianowym oraz wieczorem poetyckim (liryka polska i kaszubska).

Information

Application deadline for speakers:
04.03.2019 23:00
Fee:
140 zł
Download:
Added on:
25 January 2019; 08:29 (Anna Sobiecka)
Edited on:
25 January 2019; 08:29 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.