Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 22.11.2017 - 23.11.2017
Added on: 09.11.2017

Marxist Literary Research in Polish Peoples Republic and Czechoslovak Republic and their contexts. 1944-1956

Type of the event:
Workshops
City or town:
Warszawa

Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem zaprasza na dwudniowe warsztaty polsko-czeskie poświęcone  marksizmowi w badaniach literackich w latach 1945-1955 w Polsce i Czechosłowacji: "Marxist Literary Research in Polish Peoples Republic and Czechoslovak Republic and their contexts. 1944-1956".
Warsztaty odbędą się w Pałacu Staszica, Nowy Świat 72 w sali 144, w dniach 22-23 listopada.
Wstęp wolny. 
Język obrad: angielski.


PROGRAM

  • Część I: 11:00 – 13:00

Richard MÜLLER Ph.D.,  Structural rupture”: Perspectives of literary-critical Neostructuralism and Marxism in the 1960’s (Sus, Jankovič, Macherey)

Kajetan Mojsak Ph.D., Marxism - structuralism - eclecticism. Reception of structuralism in polish marxist literary research after 1956. On the example of Henryk Markiewicz.

  • Część II: 15:00 – 17:00

Roman KANDA Ph.D. , Creating a Socialist Canon: Zdeněk Nejedlý and the Question of a National Marxism

Katarzyna Chmielewska Ph.D., To plow the canon. Maria Janion’s early works

  • Część III: 11:00 – 13:00

Ondřej SLÁDEK Ph.D., Marxism and Institute of Czech Literature of the CAS: Between Engagement and Critical Distance

Grzegorz Wołowiec Ph.D., Marxism, Structuralism and the History of Literature. Controversy on the Origins and Early History of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  • Część IV: 14:00 - 16:00

František A. PODHAJSKÝ, Ph.D. The revolution in the collective mind: Ladislav Štollâ Třicet let bojů za českou socialistickou poezii

Nora SCHMIDT, Ph.D., Literary-scientific exchange between Czech and Polish theorists of the post-war period

Information

Address:
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 144
Download:

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.