Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 08.06.2018
Added on: 08.02.2018

Medycyna narracyjna. Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji

Type of the event:
Seminar
City or town:
Warszawa

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium „Medycyna narracyjna. Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji”, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Narrative medicine, podejście w medycynie, dowartościowujące rozmowę z pacjentem oraz jego opowieść o doświadczeniu choroby, opracowane przez Ritę Charon i jej współpracowników z Uniwersytetu Columbia, rozwijane jest od kilkunastu lat na świecie.

Interdyscyplinarne seminarium „Medycyna narracyjna” to pierwsze w Polsce wydarzenie poświęcone tej problematyce. Spotkanie będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń polskich naukowców oraz lekarzy, którzy w swojej pracy badawczej lub praktyce klinicznej podejmują tematykę opowiadania o chorobie.  

Chcielibyśmy spojrzeć na medycynę narracyjną z dwóch perspektyw: medycznej i humanistycznej, oraz zastanowić się nad możliwościami jej stosowania w polskiej opiece medycznej.

Proponujemy następujące zakresy tematyczne:

  • literaturoznawczo-filozoficzne podstawy koncepcji narrative medicine w ujęciu Rity Charon,
  • medycyna narracyjna w praktyce klinicznej na świecie i w Polsce,
  • kształcenie kompetencji komunikacyjnych studentów kierunków medycznych z wykorzystaniem podejścia narracyjnego (doświadczenia i perspektywy),
  • narracja jako narzędzie terapeutyczne w psychoterapii i w medycynie,
  • filologiczne korzenie i inspiracje medycyny narracyjnej,
  • rola języka w medycynie narracyjnej,
  • psychologiczne i socjologiczne aspekty medycyny opartej na narracji,
  • literackie doświadczenia lekarzy.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji dwudziestominutowych wystąpień. Adres do korespondencji to: medycynanarracyjna@gmail.com. Na zgłoszenia czekamy do dnia  8 kwietnia 2018 r. Zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia wybranych abstraktów.

Referaty zaakceptowane przez recenzentów zostaną opublikowane w numerze tematycznym „Przeglądu Humanistycznego”, który ukaże się w 2019 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Wymagana jest jednak rejestracja, tzn. przesłanie karty zgłoszenia, dostępnej na stronie: http://komunikacjamedyczna.pl. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, napoje i przerwy kawowe. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Językiem konferencji jest język polski.

Terminarz:

Nadsyłanie propozycji wystąpień – do 8 kwietnia 2018

Powiadomienie o przyjęciu wystąpienia – do 30 kwietnia 2018

Rozesłanie programu seminarium – do 13 maja 2018

Zgłaszanie udziału biernego – do 20 maja 2018

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego

Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego PAN

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Komitet organizacyjny:

dr Marta Chojnacka-Kuraś – przewodnicząca

dr Antonina Doroszewska  

mgr Agnieszka Kostrowiecka – sekretarz

Komitet Naukowy:

 prof.  Jarosław Barański

dr Antonina Doroszewska

prof. Jan Doroszewski

 dr Aldona Katarzyna Jankowska – przewodnicząca 

mgr Agnieszka Kaluga

prof. Marek Kulus

dr hab. Lena Magnone

prof. Jerzy Majkowski

prof. Roman Ossowski

prof. Tomasz Pasierski

(informacja Organizatorów)

Information

Application deadline for speakers:
08.04.2018
Application deadline for participants:
20.05.2018
Fee:
bez opłat
Added on:
8 February 2018; 19:44 (Mariola Wilczak)
Edited on:
22 October 2019; 09:12 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.