Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 25.05.2023 - 26.05.2023
Added on: 06.03.2023

Chorobopisanie. Narracje maladyczne w literaturze i kulturze

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics

Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury wraz z Katedrą Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, Katedrą Teorii Literatury oraz Pracownią Badań Biografii i Autobiografii przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do udziału w konferencji naukowej Chorobopisanie. Narracje maladyczne w literaturze i kulturze.
Konferencja odbędzie się 25-26 maja 2023 roku, w formie stacjonarnej lub hybrydowej. Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych.

Z zaproszenia organizatorów

Proponujemy m.in. namysł nad następującymi zagadnieniami:

 • Gatunki piśmiennictwa chorobowego: case study, dzienniki, pamiętniki, reportaże, powieści itd.
 • Doświadczenie choroby w literaturze dokumentu osobistego (auto/patografie)
 • Literackie narracje chorobowe
 • Pandemiczna literatura dokumentu osobistego
 • Ciałopisanie – literackie i kulturowe reprezentacje ciała dotkniętego chorobą
 • Zaburzenia psychiczne i somatyczne w literaturze, sztuce, filmie, kulturze etc.
 • Kulturowe reprezentacje choroby
 • Kulturowe reprezentacje pandemii
 • Medycyna narracyjna
 • Antropologia/socjologia zdrowia i choroby
 • Choroby a życie społeczne
 • Studia nad niepełnosprawnościami
 • Choroby w perspektywie biopolityki
 • Materialna perspektywa choroby
 • Choroby kapitalizmu
 • Upolitycznianie/prywatyzowanie choroby
 • Posthumanistyczny wymiar choroby
 • Choroba jako metafora – językowe przemiany w narracjach chorobowych
 • Topografia doświadczenia medycznego
 • Historyczne analizy chorób fizycznych i psychicznych
 • Filozoficzna rola choroby

Jesteśmy otwarci na autorskie propozycje tematów wystąpień. Interesują nas wystąpienia wcześniej niepublikowane.

Na zgłoszenia tematów wystąpień wraz z krótkim abstraktem do 1000 znaków oczekujemy do 10 marca 2023 pod adresem: knalikuj.polonistyka@gmail.com – karta zgłoszeniowa dostępna do pobrania pod adresem: https://chorobopisanie.wordpress.com/

Informacje o przyjęciu lub odrzuceniu referatu, zostaną przekazane do 29 marca 2023.

Udział w konferencji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Istnieje możliwość publikacji wystąpień po pozytywnym przejściu procesu double-blind review.

Rada Naukowa:

Prof. dr hab. Anna Łebkowska

Dr hab. Anna Pekaniec

Dr Iwona Boruszkowska

Dr Joanna Szewczyk (przewodnicząca komisji)

Komitet Organizacyjny:

Wiktoria Kulak – przewodnicząca KNALiK UJ

Weronika Bukowska – wiceprzewodnicząca KNALiK UJ

Zuzanna Żak – wiceprzewodnicząca KNALiK UJ

Natasza Nowczyk – sekretarzyni KNALiK UJ

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: knalikuj.polonistyka@gmail.com

Information

Application deadline for speakers:
10.03.2023
Fee:
bez opłat
Added on:
6 March 2023; 23:10 (Mariola Wilczak)
Edited on:
6 March 2023; 23:13 (Mariola Wilczak)

See also

19.02.2017

Obraz choroby w dyskursie kulturowym / Ogólnopolska konferencja naukowa

Cel i tematyka:   Konferencja wpisuje się w nowy, kształtujący się w środowisku akademickim kulturowy dyskurs na temat choroby, stanowiący uzupełnienie dyskursów obecnych w obszarze nauk medycznych. Za szczególnie uzasadnioną i potrzebną uważamy między innymi analizę kulturowych uwarunkowań kategorii choroby oraz jej wielowymiarowego wpływu na szeroko rozumianą kulturę. Planowana konferencja w zamierzeniu stanowić ma forum dla dyskusji interdyscyplinarnej i być może transdyscyplinarnej, w trakcie którego głos będą mogli zabrać przedstawiciele takich nauk jak kulturoznawstwo, socjologia, filozofia, nauki o sztuce, medioznawstwo, psychologia, a także nauk medycznych. 

15.10.2022

Wokół choroby – ciało, emocje, kultura, społeczność

Żyjemy w świecie, w którym choroba czy choroby stanowią integralną część rzeczywistości. Mimo to temat ten stanowi trudną kwestię, a reakcje ludzi na choroby są niezwykle różne i nie zawsze wiążą się z poświęceniem, pomocą, czy wsparciem. Wiele chorób to temat wstydliwy, tabuizowany. Zmagamy się zresztą – jako społeczeństwo i cywilizacja – z chorobami właściwymi dla współczesności, są one częścią nowoczesności. Coraz częściej jednak zdarza się, że to, co do tej pory było ukrywane, pojawia się jako temat na forum publicznym, coś, o czym głośno mówią osoby sławne, częściej też mówi się nie tylko o chorobach ciała, ale i psychiki. Jaki jest ten nasz świat wobec chorób? Jak radzimy sobie ze świadomością choroby? Jak ukazuje je kultura? A jak doświadczają jej zwykli ludzie oraz ich bliscy?

08.02.2021

Choroba i izolacja w kulturze w ujęciu komparatystycznym / ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa

Koło Naukowe Komparatystów Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej “Choroba i izolacja w kulturze w ujęciu komparatystycznym”, która odbędzie się online w dniach 21-22 maja 2021 roku. Konferencja będzie zwieńczeniem cyklu interdyscyplinarnych wydarzeń w tej tematyce organizowanych przez Koło.

08.02.2018

Medycyna narracyjna. Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium „Medycyna narracyjna. Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji”, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.