Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 17.11.2023 g.16:30 - 17.11.2023 g.19:30
Added on: 28.10.2023

Auto/patograficzność / seminarium z cyklu: Poszerzanie pola

Type of the event:
Seminar
City or town:
Kraków

Ośrodek Badań nad Kulturowymi Dyskursami Choroby Wydziału Polonistyki UJ zaprasza na 2. seminarium teoretycznoliterackie z cyklu "Poszerzanie pola" pt. "Auto/patograficzność".

Przyglądając się etymologii pojęcia patografia widzimy połączenie greckiego pathos – choroba, cierpienie i graphein – pisanie. Mamy zatem do czynienia z pisaniem o chorobie, z pisaniem choroby, z zapisem cierpienia. Dyskusji chcemy poddać semantyczny zakres pojęcia patografii – rozszerzyć je oraz doprecyzować.

Patografia jako typ tekstu już dawno przestała pełnić funkcje relacji ze stanu zdrowia i opisu symptomów, a stała się zbiorem wewnętrznie zróżnicowanych narracji o chorobie funkcjonujących w obrębie wielu subdyskursów i posiadających różnorakie funkcje (relacja, terapia, świadectwo, memento, pożegnanie). Ponadto, „stanowią szereg mikropowieści stawiających opór monopolistycznym narracjom klinicznym głoszonym przez lekarzy i specjalistów”, co jest wyrazem samoświadomości i walki pacjentów o własną podmiotowość. (Auto)patografie, ujmowane jako narracje o cierpieniu psychicznym lub somatycznym, określane bywają w literaturze przedmiotu różnorodnie: od ogólnych ujęć jako „historie choroby” (stories of sickness), „narracje choroby/narracje o chorobie” (narratives of illness), „narracje cierpienia” (narratives of suffering), po terminy bardziej szczegółowe jak narracje bólowe, narracje lekowe, kancerografie. Niezależnie od nomenklatury gatunkowej patografia stanowi coraz ważniejszy element zarówno literatury, jak i medycznej czy terapeutycznej praktyki. Patografię w bardzo szerokim sensie określić możemy jako tekst kultury oparty na doświadczeniu choroby, w którym narracja prowadzona może być z perspektywy pacjenta/chorego (teksty tego typu nazywałabym autopatograficznymi) lub świadka choroby (lekarz, personel medyczny, rodzina, poboczny obserwator – wówczas mamy do czynienia z patografią). Te dwa punkty widzenia i idące za nimi rozróżnienie wewnątrz gatunku patografii.

Podczas proponowanego seminarium chcemy zastanowić się i przedyskutować nowe języki opisu doświadczenia choroby, przeanalizować możliwości pierwszych systematyzacji w obrębie literatury auto/patograficznej, przyjrzeć się różnorodności gatunkowej tekstów auto/patograficznych oraz strategiom zapisu doświadczenia choroby.

Osobom wygłaszającym referaty proponujemy m.in. następujące tematy, które oczywiście nie wyczerpują zakresu interesujących zagadnień:

- choroba jako sytuacja narracyjna
- strategie pisania/czytania choroby
- narracje choroby – interdyscyplinarne teorie i praktyki
- różnorodność gatunkowa literatury auto/patograficznej
- narzędzia autobiografiaczne w dyskursie choroby
- formy fabularne literatury choroby
- klasyfikacje gatunkowe piśmienności chorobowej

Dyskusja wokół zaproponowanych w referatach konkretnych praktyk interpretacyjnych zostanie połączona z wnikliwą lekturą seminaryjną czterech książek lub artykułów teoretycznych. Proponowane w listopadzie teksty to:

• S. Bolaki, Illness as Many Narratives, Edinburgh: Edinburgh University Press; 2016, s. 1-12.
• A.W. Frank, The Wounded Storyteller. Body, Illness and Ethics, University of Chicago Press, Chicago 1995, s. 53-73.
• Angela Woods, Woods, Beyond the Wounded Storyteller: Rethinking Narrativity, Illness and Embodied Self-Experience, [w:] Health, Illness and Disease: Philosophical Essays, ed. H. Carel, R. Cooper, Newcastle: Acumen, 2012, s. 113-128.
• Ann Jurecic, Illness as Narrative, Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 2012, s. 1-17.

Na każde wystąpienie w pierwszej części spotkania (panel dyskusyjny) przewidujemy po 30 minut dla każdego z 3-4 panelistów. Druga część (warsztaty) będzie otwarta dla każdej osoby, która weźmie aktywny udział w dyskusji.

Udział w seminariach jest bezpłatny, organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu ani noclegów. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale i/lub wygłoszeniu referatów.

Zgłoszenia zawierające:
– imię, nazwisko oraz afiliację
– tytuł proponowanego wystąpienia
– abstrakt (maks. 1500 znaków) oraz słowa-klucze
prosimy przesyłać na adres poszerzanie.pola@uj.edu.pl najpóźniej do dnia 31 października 2023. Informacja zwrotna o zakwalifikowaniu się do udziału w panelu zostanie przesłana 2 listopada 2023.

(Informacja Organizatora)

Information

Address:
Wydział Polonistyki UJ, ul. Gołębia 16, s. 42, Kraków
Application deadline for speakers:
31.10.2023
Fee:
bez opłat
Added on:
28 October 2023; 18:32 (Mariola Wilczak)
Edited on:
28 October 2023; 18:33 (Mariola Wilczak)

See also

06.03.2023

Chorobopisanie. Narracje maladyczne w literaturze i kulturze

Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury wraz z Katedrą Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, Katedrą Teorii Literatury oraz Pracownią Badań Biografii i Autobiografii przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do udziału w konferencji naukowej Chorobopisanie. Narracje maladyczne w literaturze i kulturze. Konferencja odbędzie się 25-26 maja 2023 roku, w formie stacjonarnej lub hybrydowej. Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych.

15.10.2022

Wokół choroby – ciało, emocje, kultura, społeczność

Żyjemy w świecie, w którym choroba czy choroby stanowią integralną część rzeczywistości. Mimo to temat ten stanowi trudną kwestię, a reakcje ludzi na choroby są niezwykle różne i nie zawsze wiążą się z poświęceniem, pomocą, czy wsparciem. Wiele chorób to temat wstydliwy, tabuizowany. Zmagamy się zresztą – jako społeczeństwo i cywilizacja – z chorobami właściwymi dla współczesności, są one częścią nowoczesności. Coraz częściej jednak zdarza się, że to, co do tej pory było ukrywane, pojawia się jako temat na forum publicznym, coś, o czym głośno mówią osoby sławne, częściej też mówi się nie tylko o chorobach ciała, ale i psychiki. Jaki jest ten nasz świat wobec chorób? Jak radzimy sobie ze świadomością choroby? Jak ukazuje je kultura? A jak doświadczają jej zwykli ludzie oraz ich bliscy?

19.02.2017

Obraz choroby w dyskursie kulturowym / Ogólnopolska konferencja naukowa

Cel i tematyka:   Konferencja wpisuje się w nowy, kształtujący się w środowisku akademickim kulturowy dyskurs na temat choroby, stanowiący uzupełnienie dyskursów obecnych w obszarze nauk medycznych. Za szczególnie uzasadnioną i potrzebną uważamy między innymi analizę kulturowych uwarunkowań kategorii choroby oraz jej wielowymiarowego wpływu na szeroko rozumianą kulturę. Planowana konferencja w zamierzeniu stanowić ma forum dla dyskusji interdyscyplinarnej i być może transdyscyplinarnej, w trakcie którego głos będą mogli zabrać przedstawiciele takich nauk jak kulturoznawstwo, socjologia, filozofia, nauki o sztuce, medioznawstwo, psychologia, a także nauk medycznych. 

08.02.2021

Choroba i izolacja w kulturze w ujęciu komparatystycznym / ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa

Koło Naukowe Komparatystów Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej “Choroba i izolacja w kulturze w ujęciu komparatystycznym”, która odbędzie się online w dniach 21-22 maja 2021 roku. Konferencja będzie zwieńczeniem cyklu interdyscyplinarnych wydarzeń w tej tematyce organizowanych przez Koło.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.