Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 05.11.2022
Added on: 15.10.2022

Wokół choroby – ciało, emocje, kultura, społeczność

Type of the event:
Conference

Żyjemy w świecie, w którym choroba czy choroby stanowią integralną część rzeczywistości. Mimo to temat ten stanowi trudną kwestię, a reakcje ludzi na choroby są niezwykle różne i nie zawsze wiążą się z poświęceniem, pomocą, czy wsparciem. Wiele chorób to temat wstydliwy, tabuizowany. Zmagamy się zresztą – jako społeczeństwo i cywilizacja – z chorobami właściwymi dla współczesności, są one częścią nowoczesności. Coraz częściej jednak zdarza się, że to, co do tej pory było ukrywane, pojawia się jako temat na forum publicznym, coś, o czym głośno mówią osoby sławne, częściej też mówi się nie tylko o chorobach ciała, ale i psychiki. Jaki jest ten nasz świat wobec chorób? Jak radzimy sobie ze świadomością choroby? Jak ukazuje je kultura? A jak doświadczają jej zwykli ludzie oraz ich bliscy?

fragment strony głównej wydarzenia

Organizatorzy konferencji zachęcają do dyskusji nad m.in.:

 • choroba a życie społeczne;
 • kulturowe obrazy choroby – literatura, film, serial, komiks etc.
 • sztuka wobec choroby;
 • choroba jako metafora;
 • pandemia;
 • epidemie;
 • choroby dawniej i współcześnie;
 • psychologia;
 • doświadczenie choroby bliskiego;
 • emocje i refleksje;
 • społeczeństwo a choroba;
 • choroba jako tabu, tabuizacja schorzeń;
 • samotność;
 • cierpienie;
 • jednostka wobec choroby;
 • niemoc;
 • choroby cywilizacyjne;
 • polityka i władza wobec osób dotkniętych schorzeniami;
 • opieka zdrowotna;
 • opieka paliatywna;
 • uzależnienia;
 • zdrowie i choroba jako tematy społecznych debat.

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres chor.ekonferencja@gmail.com mija 23 października 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 170 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: https://chorobaekonferencja.wordpress.com/.

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta),
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński),
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta),
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

(Informacja pochodzi od Organizatorów).

Information

Address:
online
Application deadline for speakers:
23.10.2022
Fee:
170 zł
Added on:
15 October 2022; 18:15 (Mariola Wilczak)
Edited on:
15 October 2022; 18:15 (Mariola Wilczak)

See also

08.02.2021

Choroba i izolacja w kulturze w ujęciu komparatystycznym / ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa

Koło Naukowe Komparatystów Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej “Choroba i izolacja w kulturze w ujęciu komparatystycznym”, która odbędzie się online w dniach 21-22 maja 2021 roku. Konferencja będzie zwieńczeniem cyklu interdyscyplinarnych wydarzeń w tej tematyce organizowanych przez Koło.

06.03.2023

Chorobopisanie. Narracje maladyczne w literaturze i kulturze

Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury wraz z Katedrą Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, Katedrą Teorii Literatury oraz Pracownią Badań Biografii i Autobiografii przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do udziału w konferencji naukowej Chorobopisanie. Narracje maladyczne w literaturze i kulturze. Konferencja odbędzie się 25-26 maja 2023 roku, w formie stacjonarnej lub hybrydowej. Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych.

19.02.2017

Obraz choroby w dyskursie kulturowym / Ogólnopolska konferencja naukowa

Cel i tematyka:   Konferencja wpisuje się w nowy, kształtujący się w środowisku akademickim kulturowy dyskurs na temat choroby, stanowiący uzupełnienie dyskursów obecnych w obszarze nauk medycznych. Za szczególnie uzasadnioną i potrzebną uważamy między innymi analizę kulturowych uwarunkowań kategorii choroby oraz jej wielowymiarowego wpływu na szeroko rozumianą kulturę. Planowana konferencja w zamierzeniu stanowić ma forum dla dyskusji interdyscyplinarnej i być może transdyscyplinarnej, w trakcie którego głos będą mogli zabrać przedstawiciele takich nauk jak kulturoznawstwo, socjologia, filozofia, nauki o sztuce, medioznawstwo, psychologia, a także nauk medycznych. 

28.10.2023

Auto/patograficzność / seminarium z cyklu: Poszerzanie pola

Ośrodek Badań nad Kulturowymi Dyskursami Choroby Wydziału Polonistyki UJ zaprasza na 2. seminarium teoretycznoliterackie z cyklu "Poszerzanie pola" pt. "Auto/patograficzność".

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.