Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 21.05.2021 - 22.05.2021
Added on: 08.02.2021

Choroba i izolacja w kulturze w ujęciu komparatystycznym / ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
Target groups:
Students, PhD Students, Doctors

Koło Naukowe Komparatystów Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej “Choroba i izolacja w kulturze w ujęciu komparatystycznym”, która odbędzie się online w dniach 21-22 maja 2021 roku. Konferencja będzie zwieńczeniem cyklu interdyscyplinarnych wydarzeń w tej tematyce organizowanych przez Koło.

Organizatorzy czekają na referaty literaturoznawcze o charakterze porównawczym odnoszące się do przewodniego tematu konferencji.

Wystąpienia mogą dotyczyć manifestacji w literaturze i sztuce, np.:

 •  motywu epidemii - dżumy, cholery, hiszpanki – literackich śladów historycznych epizodów zarazy na przestrzeni wieków;
 •  interpretacji choroby jako kary;
 •  romantycznej choroby wieku;
 •  szaleństwa jako choroby i geniuszu;
 •  zaburzeń psychicznych oraz psychiatrii w literaturze (w tym depresji i melancholii);
 •  „choroby jako metafory” (za Susan Sontag), kulturowego postrzegania konkretnych chorób, ich mityzacji (np. gruźlica, rak, AIDS)
 •  internowania, uwięzienia i zniewolenia, szpitala jako miejsca przedstawionego w dziele;
 •  wpływu izolacji na psychikę i tożsamość bohatera;
 •  cielesności i somatyczności w chorobie;
 •  dobrowolnej izolacji - pustelnictwo, asceza, fuga mundi;
 •  teorii spiskowych dotyczących chorób;
 •  kontekstu filozoficznego obu zjawisk;
 •  chorób w literaturze fantastycznonaukowej (broń biologiczna, fikcyjne choroby, apokalipsa zombie).

Referat powinien trwać ok. 15-20 minut (plus ewentualny czas na dyskusję).


Kalendarz

 •  13 marca 2021 – zamknięcie pierwszego naboru. Do tego czasu chętni referenci powinni nadesłać na adres e-mail koła knkomparatystowuj@gmail.com abstrakty i słowa klucze wystąpień (z podaniem afiliacji, uczelni, roku studiów/studiów doktoranckich).
 •  13 marca – 5 kwietnia 2021 – Rada Naukowa ocenia nadesłane propozycje i wybiera te, które mogą zostać zaprezentowane na konferencji naukowej.
 •  12 kwietnia 2021 – organizatorzy kontaktują się z referentami, których prace otrzymały pozytywną ocenę Rady Naukowej.
 •  21-22 maja 2021 - konferencja
 •  15 czerwca 2021 - nadsyłanie tekstów do publikacji

Streszczenie (do 1000 znaków ze spacjami) powinno zawierać:
 •  tezę referatu,
 •  opis metodologii badań,
 •  najważniejsze informacje zawarte w referacie,
 •  słowa kluczowe i frazy, które pozwolą szybko zidentyfikować zawartość i główne zagadnienia wystąpienia (osobno należy dołączyć do 5 słów-kluczy),
 •  informacje pozwalające usytuować artykuł w kontekście innych badań i ocenić jego nowatorski charakter,
 •  w streszczeniu należy operować krótkimi zdaniami, które w sposób precyzyjny i konkretny definiują problem zawarty w artykule.
Nie należy:
 •  przekraczać objętości 1000 znaków,
 •  używać wielosłownych sformułowań i określeń abstrakcyjnych,
 •  odnosić się szczegółowo do innych badań,
 •  podawać informacji niezawartych w wystąpieniu,
 •  podawać definicji.

Information

Application deadline for speakers:
13.03.2021
Fee:
bez opłat
Added on:
8 February 2021; 20:30 (Mariola Wilczak)
Edited on:
8 February 2021; 20:31 (Mariola Wilczak)

See also

19.02.2017

Obraz choroby w dyskursie kulturowym / Ogólnopolska konferencja naukowa

Cel i tematyka:   Konferencja wpisuje się w nowy, kształtujący się w środowisku akademickim kulturowy dyskurs na temat choroby, stanowiący uzupełnienie dyskursów obecnych w obszarze nauk medycznych. Za szczególnie uzasadnioną i potrzebną uważamy między innymi analizę kulturowych uwarunkowań kategorii choroby oraz jej wielowymiarowego wpływu na szeroko rozumianą kulturę. Planowana konferencja w zamierzeniu stanowić ma forum dla dyskusji interdyscyplinarnej i być może transdyscyplinarnej, w trakcie którego głos będą mogli zabrać przedstawiciele takich nauk jak kulturoznawstwo, socjologia, filozofia, nauki o sztuce, medioznawstwo, psychologia, a także nauk medycznych. 

21.02.2021

Studencko-doktorancka konferencja naukowa “Dialogi i monologi”

Koło Naukowe Retoryki „Gadu-gadu” oraz Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego - Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku - mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Dialogi i monologi”, która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2021 roku w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom.

31.05.2019

Język zwierciadłem kultury / konferencja

Konferencja jest organizowana jako wydarzenie towarzyszące tradycyjnym warsztatom dialektologicznym „Dialog pokoleń”, mającym na celu ocalanie od zapomnienia resztek gwary i kultury ludowej. Warsztaty odbywają się już po raz szósty jako część programu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Biorą w nich udział językoznawcy i kulturoznawcy z wielu ośrodków akademickich, studenci, nauczyciele oraz uczniowie. W miejscu, gdzie odbywają się warsztaty, jest zwykle organizowana konferencja naukowa, na którą zapraszamy w tym roku tych wszystkich, którzy w swoich badaniach zajmują się związkiem języka i kultury.

03.01.2021

Internet jako przestrzeń relacji społecznych – szanse, ograniczenia, perspektywy / Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów WFiNS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Koło Naukowe Humanistyki Cyfrowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Dydaktyki i Mediów WFiNS UMK oraz Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego WNH zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniach 19-20 stycznia 2021 roku.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.