Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 25.11.2019 - 26.11.2019
Added on: 30.09.2019

Miejsca - miejsca puste - przestrzeń w piosence / konferencja

Type of the event:
Conference
City or town:
Poznań
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors, Others

Biblioteka Raczyńskich oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mają zaszczyt zaprosić na konferencję "Miejsca - miejsca puste - przestrzeń w piosence", która odbędzie się w ramach festiwalu Frazy, w dniach 25-26 listopada 2019 roku.

„Musi być przestrzeń w muzyce i wierszu / Muszą być miejsca puste na wybrzmienia” napisał przed laty Jacek Kaczmarski w pięknym Traktacie o przestrzeni. Zainspirowani słowami Poety chcielibyśmy zaprosić Państwa do namysłu nad problematyką, którą uruchamia przytoczony cytat. Trzymając się ściśle intencji zawartej w tekście pytamy w pierwszej kolejności o milczenie, ciszę, pauzę, niedopowiedzenie, a więc przestrzeń rozumianą jako tytułowe „miejsce puste". Pragniemy z Państwa udziałem sprawdzić, czy piosenka - współczesna i dawniejsza - wykorzystuje potencjał, który tkwi w tak realizowanej subtelności, czy i w jaki sposób autorzy uruchamiają możliwości formalne, które w muzyce i poezji pełnią tak istotną rolę. Dopuszczamy też rozumienie „miejsc pustych” (i pojęć synonimicznych) jako piosenkowego tematu, który pozwala opisywać świat postrzegany przez pryzmat braku, przestrzennego niespełnienia. Po trzecie zaś zachęcamy do namysłu nad szeroko rozumianą kategorią przestrzeni w tekstach piosenek - pytamy o to, czy potrafimy wyodrębnić jakieś miejsca szczególnie preferowane przez artystów lub może wyjątkowe, ukazane tylko dzięki indywidualnej, niepowtarzalnej ekspresji. Czy da się uchwycić w naukowym dyskursie sposoby ich prezentacji, pełnione funkcje, charakterystyczne cechy? Podobnie jak w przypadku literatury interesuje nas przede wszystkim przestrzeń znacząca, która nadaje lub pozwala eksponować sensy i znaczenia. Wierzymy, że wspólnie z Państwem odbędziemy niepowtarzalną podróż, dzięki której poznamy wiele ciekawych i dotychczas nieodkrytych piosenkowych miejsc.

Uczestnikom konferencji proponujemy namysł nad interpretacjami konkretnych utworów, które uznają Państwo za istotne z punktu widzenia zaproponowanej problematyki. Refleksja może obejmować także szersze spojrzenie, uwzględniające wybrane cykle piosenek bądź twórczość wybranych autorów, którą można odbierać jako spójną propozycję artystyczną. Już sam dobór materiału może być dla nas wszystkich ciekawą informacją, dlatego liczymy na odważne, ale też osobiste propozycje, które pozwolą zbudować możliwie pełny obraz proponowanej tematyki.

Zaproszeni goście nie wnoszą opłaty konferencyjnej. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, nie finansują także noclegów uczestnikom konferencji, służą natomiast pomocą przy rezerwacji hotelu po preferencyjnych cenach, wynegocjowanych na czas organizacji festiwalu. W dniach 25-26 listopada 2019 roku oferujemy uczestnikom obiady w formie cateringu oraz zapraszamy na wydarzenia festiwalu Frazy. Materialnym owocem naszych obrad będzie recenzowany tom pokonferencyjny. Autorom opublikowanych tekstów Biblioteka Raczyńskich wypłaci honorarium (umowa o dzieło).

Prosimy o przesłanie deklaracji udziału w konferencji do 15 października 2019 roku na adres sekretarza konferencji dr Alicji Przybyszewskiej: festiwalfrazy@bracz.edu.pl. Prosimy o załączenie kilkuzdaniowych abstraktów wystąpień, które umożliwią nam przygotowanie ostatecznego programu konferencji.

Łączymy wyrazy poważania i serdecznie pozdrawiamy, raz jeszcze zapraszając do udziału w konferencji.

Dyrektor Artystyczny Festiwalu Frazy dr hab. Krzysztof Gajda

Dyrektor Biblioteki Raczyńskich Anna Gruszecka

 

Information

Application deadline for speakers:
15.10.2019
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.