Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 19.02.2022 - 20.02.2022
Added on: 07.01.2022

Miłość. Interpretacje, paradygmaty, konteksty

Miłość leży u genezy wielu historycznych wydarzeń, politycznych decyzji i ludowych przesądów. Stanowi także nieprzemijającą inspirację dla artystów, pisarzy etc., o czym świadczy nieprzebrana liczba dzieł sztuk wizualnych czy literackich. Jest także obiektem rozważań naukowców, co potwierdza stale zwiększająca się liczba opracowań dotyczących tej emocji. Nie mniej istotnym bodźcem do tworzenia i destrukcji były pasja i pożądanie. 

Zdj. Monstera z Pexels

Historie burzliwych romansów, losy słynnych kurtyzan i opowieści o aranżowanych małżeństwach mają w sobie moc przyciągającą kolejne pokolenia odbiorów. Miłość ma zresztą wiele odmian. Właśnie dlatego organizatorzy konferencji proponują refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami:

 • miłość w sztuce, literaturze, kulturze wizualnej;
 • erotyczny wymiar miłości;
 • miłość, pasja i pożądanie w religiach i mitologiach;
 • filozoficzne aspekty miłości;
 • medialne aspekty miłości i pożądania (media, social media, życie miłosne celebrytów, polityków etc.);
 • miłość i cielesność;
 • miłość i pożądanie w perspektywie społecznej, historycznej, obyczajowej;
 • jednostkowe aspekty miłości i pożądania;
 • słynne romanse i skandale (historia i fikcja);
 • prostytucja – perspektywa historyczna, obyczajowa, prawna etc., biografie kurtyzan;
 • psychologiczne aspekty miłości;
 • miłość a instytucjonalizacja (rodzina, związki partnerskie etc.);
 • władza a miłość, pasja, pożądanie.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres mil.ekonferencja@gmail.com mija 6 lutego 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii wieloautorskiej w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numeru monograficznego czasopisma naukowego „Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media” (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

KOMITET ORGANIZACYJNY:

prof. dr hab. Wiesław Olkusz
dr hab. Ksenia Olkusz
dr Barbara Stelingowska
mgr Joanna Brońka
mgr Konrad Zielonka

ORGANIZATORZY:

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ
Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

(informacja organizatorów)

Information

Address:
wydarzenie online
Application deadline for speakers:
06.02.2022
Fee:
160 zł
Added on:
7 January 2022; 19:00 (Mariola Wilczak)
Edited on:
7 January 2022; 19:00 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.