Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 23.10.2022
Added on: 15.10.2022

Nienawiść

Type of the event:
Conference

Wiele razy pada współcześnie pytanie „skąd w ludziach tyle nienawiści”, równie wiele dyskutuje się o hejcie, o trollingu, o agresji werbalnej i pozawerbalnej, o tym, że świat stał się bardziej obcy, eksponujący negatywne emocje. Powiada się też – i to od dawna – że nawet miłość przemienić się może w nienawiść. Organizatorzy konferencji proponują namysł nad rozmaitymi obliczami i formami nienawiści oraz jej wyrażania, odpowiedzenie na pytanie czym jest, skąd wynika, czy istotnie się nasila, a jeśli tak, to dlaczego. 

fragment strony głównej wydarzenia

Jednak tytuł konferencji pozostaje otwarty – składając się z jednego słowa – bo interpretację problemu chcielibyśmy pozostawić Państwa interpretacji. Oczywiście proponujemy przykładowe rozważania, nad  kwestiami takimi jak:

 • kulturowe przedstawienia nienawiści (literatura, film, serial, komiks, animacje, gry wideo, muzyka, sztuki plastyczne etc.);
 • obyczajowość;
 • zjawiska hejtu, trollingu, bullyingu etc.
 • polityka;
 • ekonomia;
 • psychologia;
 • socjologia;
 • religia;
 • doświadczenia jednostkowe i zbiorowościowe;
 • przeszłość i współczesność;
 • cywilizacja;
 • relacje międzyludzkie;
 • internet, komunikatory, nowe media;
 • przemoc, agresja – werbalna i pozawerbalna;
 • ofiary i sprawcy;
 • antagonizmy kulturowe, społeczne, ekonomiczne;
 • ksenofobia;
 • filozofia.

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres niena.ekonferencja@gmail.com mija 10 października 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 170 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowejhttps://nienaekonferencja.wordpress.com/.

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta),
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński),
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Information

Address:
online
Application deadline for speakers:
10.10.2022
Application deadline for participants:
10.10.2022
Fee:
170 zł
Added on:
15 October 2022; 17:52 (Mariola Wilczak)
Edited on:
15 October 2022; 17:52 (Mariola Wilczak)

See also

07.01.2022

Antagonizmy / ogólnopolska konferencja naukowa

Słowo „antagonizować” zawiera w sobie z jednej strony bardzo jednoznaczny przekaz, z drugiej wszelako odnosić się może do mnóstwa płaszczyzn i dziedzin życia, kultury, teraźniejszości i przeszłości etc. Choć współcześnie mówi się wiele o antagonizmach, to warto przyjrzeć się bliżej mnóstwu aspektów, które są tego przejawami. 

01.03.2023

Dyskryminacja / Ogólnopolska konferencja naukowa

Dyskryminacja jest słowem bardzo powszechnym we współczesnych dyskursach. Czy oznacza to, że społeczeństwom i jednostkom brak informacji, a może empatii czy wreszcie tolerancji? A może po prostu nie rozpoznajemy tego zjawiska, a tym samym nie rozumiemy, z czym wiążą się te aspekty. 

27.09.2021

Grzech, występek, zło /Ogólnopolska konferencja naukowa – online

Natura zła – tego wyobrażonego i tego, którego doświadczamy lub obserwujemy – w pewnym stopniu fascynuje, a liczne tego dowody znajdują się na wyciągnięcie ręki choćby w social mediach, newsach czy kulturze. Jednak zło, a także grzech czy występek stanowią część większej całości, składają się na obraz człowieczeństwa w wymiarze nie tylko kulturowym, ale społecznym, historycznym, religijnym, psychologicznym etc. (informacja organizatorów)

10.07.2022

Rodzina / ogólnopolska konferencja naukowa

Jak ważna jest problematyka rodzinna – interpretowana czy postrzegana w różnych aspektach czy to jednostkowych, czy społecznych, zaświadcza to, jak często temat ten obecny jest w życiu codziennym, politycznym, naukowym i kulturowym kontekście.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.