Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 23.10.2022
Added on: 15.10.2022

Nienawiść

Type of the event:
Conference

Wiele razy pada współcześnie pytanie „skąd w ludziach tyle nienawiści”, równie wiele dyskutuje się o hejcie, o trollingu, o agresji werbalnej i pozawerbalnej, o tym, że świat stał się bardziej obcy, eksponujący negatywne emocje. Powiada się też – i to od dawna – że nawet miłość przemienić się może w nienawiść. Organizatorzy konferencji proponują namysł nad rozmaitymi obliczami i formami nienawiści oraz jej wyrażania, odpowiedzenie na pytanie czym jest, skąd wynika, czy istotnie się nasila, a jeśli tak, to dlaczego. 

fragment strony głównej wydarzenia

Jednak tytuł konferencji pozostaje otwarty – składając się z jednego słowa – bo interpretację problemu chcielibyśmy pozostawić Państwa interpretacji. Oczywiście proponujemy przykładowe rozważania, nad  kwestiami takimi jak:

 • kulturowe przedstawienia nienawiści (literatura, film, serial, komiks, animacje, gry wideo, muzyka, sztuki plastyczne etc.);
 • obyczajowość;
 • zjawiska hejtu, trollingu, bullyingu etc.
 • polityka;
 • ekonomia;
 • psychologia;
 • socjologia;
 • religia;
 • doświadczenia jednostkowe i zbiorowościowe;
 • przeszłość i współczesność;
 • cywilizacja;
 • relacje międzyludzkie;
 • internet, komunikatory, nowe media;
 • przemoc, agresja – werbalna i pozawerbalna;
 • ofiary i sprawcy;
 • antagonizmy kulturowe, społeczne, ekonomiczne;
 • ksenofobia;
 • filozofia.

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres niena.ekonferencja@gmail.com mija 10 października 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 170 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowejhttps://nienaekonferencja.wordpress.com/.

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta),
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński),
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Information

Address:
online
Application deadline for speakers:
10.10.2022
Application deadline for participants:
10.10.2022
Fee:
170 zł
Added on:
15 October 2022; 17:52 (Mariola Wilczak)
Edited on:
15 October 2022; 17:52 (Mariola Wilczak)

See also

02.04.2023

Dyskursy negatywności – hejt, trolling, wulgaryzmy w przestrzeni publicznej i prywatnej

Współcześnie wiele wspomina się dyskutuje o tym, w jaki sposób działania werbalne wpływają na dyskursy publiczne, a też i prywatne. W powszechnym uzusie pojawiają się określenia „hejt”, „trolling”, sporo też wzmiankuje się o agresji słownej, której widocznym sygnałem jest (nad)używanie – także oficjalnie, jak i w życiu osobistym – wulgaryzmów. Te ostatnie, choć stanowić mogą swoista ekspresję emocjonalną czy materię (współ)tworzącą pewne obszary bądź elementy tekstów kulturowych, są często pojmowane jako przejaw przemocy werbalnej.

07.01.2022

Antagonizmy / ogólnopolska konferencja naukowa

Słowo „antagonizować” zawiera w sobie z jednej strony bardzo jednoznaczny przekaz, z drugiej wszelako odnosić się może do mnóstwa płaszczyzn i dziedzin życia, kultury, teraźniejszości i przeszłości etc. Choć współcześnie mówi się wiele o antagonizmach, to warto przyjrzeć się bliżej mnóstwu aspektów, które są tego przejawami. 

02.04.2023

Niewyjaśnione - niewytłumaczalne. Tajemnice, sekrety, tajniki, spiski

Słowa „tajemnica” i „tajemniczy”, a już na pewno „spiskowy” wydają się pobudzać wyobraźnię i nie bez powodu używa się ich, a niekiedy nawet i nadużywa, aby opisać sensacyjną zagadkowość otaczających nas wydarzeń, zjawisk, motywacji do popełnionych czynów, niekiedy też w kontekście niewyjaśnionych wydarzeń, przeszłości etc. Jak pokazuje historia, sekrety i tajemnice towarzyszą nam od dawna – w dyskursie publicznym i życiu prywatnym, intymnym. Bywają jednak towarem, informacyjną zachętą, produktem na sprzedaż. Sekret jest znakomitym materiałem do plotek, a sama plotka potrafi zaciemnić coś oczywistego i nadać mu pozory tajemnicy. Tajemnice są też nader chętnie odkrywane, a implikacje tego bywają rozmaite. 

13.01.2020

Antagonizmy / ogólnopolska konferencja naukowa (online)

Słowo „antagonizować” zawiera w sobie z jednej strony bardzo jednoznaczny przekaz, z drugiej wszelako odnosić się może do mnóstwa płaszczyzn i dziedzin życia, kultury, teraźniejszości i przeszłości etc. Choć współcześnie mówi się wiele o antagonizmach, to warto przyjrzeć się bliżej mnóstwu aspektów, które są tego przejawami. (informacja organizatorów)

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.