Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 24.05.2018 - 25.05.2018
Added on: 14.01.2018

Życie bez miłości jest (nie)możliwe

Type of the event:
Conference
City or town:
Rzeszów
Target groups:
Independent academics, Educators, Doctors, Others

Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego ma ją zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową "Życie bez miłości jest (nie)możliwe"

Szanowni Państwo,

w dzisiejszym świecie relatywizmu moralnego, dewaluacji wartości, a niekiedy zatracenia prawdziwego sensu miłości, potrzebnym, a wręcz koniecznym, staje się ponowne rozważenie jej istoty. Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Bardzo zależy nam na wystąpieniach nie tylko literaturoznawców czy językoznawców, ale także filozofów, psychologów, pedagogów, socjologów oraz medioznawców.

Proponujemy do przemyśleń i dyskusji następujące zagadnienia:

  • miłość w ujęciu językoznawców, literaturoznawców, filozofów, psychologów, pedagogów, socjologów;
  • definicje analityczne/sprawozdawcze pojęć miłość erotyczna,miłość bliźniego oraz ich redefinicje;
  • miłość w tekstach kultury;
  • sposoby obrazowania miłości w literaturze;
  • język miłości, w tym pozawerbalne sposoby komunikowania;
  • relacja seksualna; bliskość – intymność;
  • sposób ukazywania miłości w mediach i jego wpływ na postawy człowieka
  • zwierzenia w mediach;
  • miłość w ponowoczesnym świecie z perspektywy młodzieży;
  • miłość w rodzinie a rozwój dziecka; uczenie się miłości i wychowanie do miłości.

Podane tematy stanowią jedynie propozycje ze strony organizatorów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji.

Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy w linkach.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.