Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 03.12.2015 - 08.01.2016
Added on: 07.12.2015

Wystawa „Poetki miłości”

Type of the event:
Exhibition opening
City or town:
Łódź
Organisers:

W roku 2015 literatura polska celebruje 70. rocznicę odejścia Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i 80. rocznicę urodzin Haliny Poświatowskiej. Z tej okazji do 8 stycznia 2016 r.  w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego  można oglądać wystawę "Poetki miłości" poświęconą Damom Poezji.

Na ekspozycji pokazane zostaną książki biograficzne o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z rodu Kossaków i Halinie Poświatowskiej. Zaprezentowane zostaną utwory odzwierciedlające uczucia, emocje i doznania miłości autorki słynnych "Pocałunków" i autorki "Hymnu bałwochwalczego" oraz dokumenty osobiste, fragmenty listów, liczne zdjęcia, wydawnictwa nutowe i płyty z nagraniami muzyki do słów poetek. Na wystawie będzie można zobaczyć dramaty i realizacje teatralne sztuk Jasnorzewskiej. Znajdą się także tomiki wierszy uczniów z XXXII LO im. H. Poświatowskiej w Łodzi, napisane pod urokiem poezji Patronki Szkoły.

3 grudnia br. odbył się wernisaż "Poetki miłości" poświęcony Damom Poezji. Organizatorami wydarzenia byli: BUŁ i XXXII Liceum Ogólnokształcące im. H. Poświatowskiej w Łodzi. Wernisaż swoją obecnością uświetnili: brat Haliny Poświatowskiej, Pan Zbigniew Myga z małżonką, dr Dominika Dworakowska z Zakładu Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego UŁ, która wygłosiła referat "O liryce miłosnej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Haliny Poświatowskiej raz jeszcze" oraz dyrekcja i uczniowie z XXXII LO im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi.

 

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.