Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 16.08.2021 - 31.12.2021
Added on: 15.08.2021

"Czytanie Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej" - zaproszenie do publikacji

Type of the event:
Call for papers

Niedawno ukazał się tom interpretacji zatytułowany Czytanie Wierzyńskiego (Toruń 2019), niebawem zaś ukaże się książka Czytanie Lechonia (Kraków 2021). Pragniemy kontynuować tę inicjatywę wydawniczą i tym razem skupić się na poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Wierzymy, że poezja autorki Krystalizacji wciąż inspiruje, domaga się nowych odczytań i jest ciągle nie dość odkrytą przestrzenią umożliwiającą nawiązanie twórczego dialogu ze współczesnością. Zachęcamy, aby popatrzeć na twórczość poetki przez pryzmat różnych metodologii i z wykorzystaniem nieoczywistych słowników teoretycznych. Projektujemy tom Czytanie Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej jako miejsca spotkania różnych strategii lekturowych oraz sposobów podejścia do tekstu. 

Będzie dla nas zaszczytem, jeśli zechcecie Państwo wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Na teksty zawierające propozycje interpretacji jednego z wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej czekamy do końca grudnia 2021 roku. Zalecenia edytorskie załączamy do niniejszego zaproszenia.

Prosimy także o nadesłanie deklaracji woli udziału autorskiego w planowanym tomie oraz informacji o wybranym utworze do końca września br. na adres mailowy redaktorów: jakubosinski@doktorant.umk.pl lub gimli2000@wp.pl.

Wydawcą książki będzie Instytut Literatury w Krakowie.

Z wyrazami szacunku

/-/ Mateusz Kucab

/-/ Wacław Lewandowski

/-/ Jakub Osiński


Zalecenia edytorskie

Czytanie Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,
red. M. Kucab, W. Lewandowski, J. Osiński,
Instytut Literatury, Kraków 2022.

  1. Teksty prosimy wysyłać na adres: jakubosinski@doktorant.umk.pl lub gimli2000@wp.pl do końca grudnia 2020 roku.
  2. Pliki prosimy zapisywać w formacie *.rtf lub *.doc/*.docx.
  3. Tekst powinien mieć objętość ok. 20 000–40 000 znaków ze spacjami.
  4. Utwory poetyckie Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej prosimy przytaczać za wydaniem: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Złote myśli kobiety. Poezje zebrane, red. wyd. Michał Nalewski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2019.
  5. Formatowanie:
  6. tekst główny:

– czcionka: 12 punktów, Times New Roman,

– interlinia: 1,5 wiersza,

– można używać pogrubionych liter i kursywy, nie należy stosować podkreśleń;

  1. przypisy:

– polskie (tamże, dz. cyt., zob. itd.),

– czcionka: 10 punktów, Times New Roman,

– interlinia: 1,5 wiersza.

  1. Do tekstu prosimy dołączyć: bibliografię, słowa kluczowe (po polsku i – ewentualnie – po angielsku), streszczenie (po polsku i – ewentualnie – po angielsku) oraz notę o autorze (zawierającą afiliację i numer ORCID).
  2. Prosimy nie zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania.

Information

Application deadline for speakers:
31.12.2021
Fee:
bez opłat
Added on:
15 August 2021; 20:03 (Mariola Wilczak)
Edited on:
15 August 2021; 20:04 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.