Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: - 31.12.2020
Added on: 29.07.2020

Czytanie Lechonia – zaproszenie do nadsyłania artykułów

Type of the event:
Call for papers
City or town:
Toruń

Katedra Historii LIteratury Polskiej i Tradycji Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do udziału w przedsięwzięciu Czytanie Lechonia – tomie złożonym z interpretacji wierszy Jana Lechonia.

Zdj. freestocks.org z Pexels.com

Wielce Szanowni Państwo,


W ubiegłym roku ukazał się zredagowany przez nas tom interpretacji zatytułowany Czytanie Wierzyńskiego, wydany w związku z przypadającymi na 2019 rok rocznicami urodzin, debiutu i śmierci poety. Pragniemy kontynuować tę inicjatywę wydawniczą i skupić się, już bez jubileuszowych przyczynków, na poezji Jana Lechonia, kolejnego skamandryty i arcyważnego poety emigracji niepodległościowej. Roboczy tytuł zamierzonej publikacji brzmi zatem: Czytanie Lechonia.
Będzie dla nas zaszczytem, jeśli zechcecie Państwo wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
Na teksty zawierające propozycje interpretacji jednego z wierszy Jana Lechonia czekamy do końca grudnia 2020 roku. Zalecenia edytorskie załączamy do niniejszego zaproszenia.
Prosimy także o nadesłanie deklaracji woli udziału autorskiego w planowanym tomie oraz informacji o wybranym utworze do końca września br. na adres mailowy: jakubosinski@doktorant.umk.pl.

Z wyrazami szacunku
/-/ Wacław Lewandowski
/-/ Jakub Osiński

 

Zalecenia edytorskie:


Czytanie Lechonia, red. W. Lewandowski, J. Osiński, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2021.


1. Teksty prosimy wysyłać na adres: waclaw@umk.pl lub jakubosinski@doktorant.umk.pl do końca grudnia 2020 roku.
2. Pliki prosimy zapisywać w formacie *.rtf lub *.doc/*.docx.
3. Tekst powinien mieć objętość ok. 20 000–40 000 znaków ze spacjami.
4. Utwory poetyckie Jana Lechonia prosimy przytaczać za: Jan Lechoń, Poezje, oprac. Roman Loth, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990 (BN I, 256).
5. Formatowanie:
a) tekst główny:
– czcionka: 12 punktów, Times New Roman,
– interlinia: 1,5 wiersza,
– można używać pogrubionych liter i kursywy, nie należy stosować podkreśleń;
b) przypisy:
– polskie (tamże, dz. cyt., zob. itd.),
– czcionka: 10 punktów, Times New Roman,
– interlinia: 1,5 wiersza.
6. Do tekstu prosimy dołączyć: bibliografię, słowa kluczowe (po polsku i – ewentualnie – po angielsku), streszczenie (po polsku i – ewentualnie – po angielsku) oraz notę o autorze.
7. Prosimy nie zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania.

(Zaproszenie Organizatorów)

Information

Address:
ul. Fosa Staromiejska 3
Fee:
bez opłaty

See also

10.12.2019

„Elementarz”- spotkanie z twórczością Małgorzaty Filary-Celebudzkiej

 „Elementarz” Małgorzaty Filary-Celebudzkiej to zbiór poetyckich definicji wskazujący, że pisanie, czytanie i w ogóle nazywanie, to forma porządkowania doświadczenia.

05.06.2020

Premiera książki ANTOLOGIA POLSKIEJ POEZJI W SZWECJI. GŁOSY POETEK, red. Ewa Teodorowicz-Hellman, Sztokholm 2020

Celem książki Antologia polskiej poezji w Szwecji. Głosy poetek jest prezentacja twórczości polskich poetek mieszkających w Szwecji, ukazanie jej różnorodności w kontekście podejmowanej problematyki, wiodących motywów i form wyrazu poetyckiego. Przygotowując antologię starałam się rozpoznać i przeanalizować poruszane przez poetki zagadnienia oraz preferowane tematy i struktury wiersza. Autorki, których twórczość ujęta jest w antologii, spełniają kilka kryteriów: nadrzędnym z nich jest fakt, iż są (e)migrantkami, wyjechały z Polski głównie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, przez długi czas mieszkały w Szwecji, gdzie powstawały ich utwory poetyckie, które zaczęły się ukazywać w zbiorkach poetyckich na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

25.11.2019

Referat prof. dr hab. Beaty Dorosz (IBL PAN): Kazimierz Wierzyński i Jan Lechoń. Emigracyjne archiwa poetów - zagadki i wyzwania edytorskie

Komisja Edytorska Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 2 grudnia 2019  (poniedziałek), o godz. 12.00 w Pałacu Staszica, s. 144 (Warszawa, ul. Nowy Świat 72).

10.05.2016

Spotkanie z Profesor Teresą Dobrzyńską i jej książką "Tekst poetycki i jego konteksty"

Zapraszamy na spotkanie z Profesor Teresą Dobrzyńską i jej książką "Tekst poetycki i jego konteksty", które odbędzie się 3 czerwca (w piątek) o godz. 16.45 w sali 17 gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.