Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: - 31.12.2020
Added on: 29.07.2020

Czytanie Lechonia – zaproszenie do nadsyłania artykułów

Type of the event:
Call for papers
City or town:
Toruń

Katedra Historii LIteratury Polskiej i Tradycji Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do udziału w przedsięwzięciu Czytanie Lechonia – tomie złożonym z interpretacji wierszy Jana Lechonia.

Zdj. freestocks.org z Pexels.com

Wielce Szanowni Państwo,


W ubiegłym roku ukazał się zredagowany przez nas tom interpretacji zatytułowany Czytanie Wierzyńskiego, wydany w związku z przypadającymi na 2019 rok rocznicami urodzin, debiutu i śmierci poety. Pragniemy kontynuować tę inicjatywę wydawniczą i skupić się, już bez jubileuszowych przyczynków, na poezji Jana Lechonia, kolejnego skamandryty i arcyważnego poety emigracji niepodległościowej. Roboczy tytuł zamierzonej publikacji brzmi zatem: Czytanie Lechonia.
Będzie dla nas zaszczytem, jeśli zechcecie Państwo wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
Na teksty zawierające propozycje interpretacji jednego z wierszy Jana Lechonia czekamy do końca grudnia 2020 roku. Zalecenia edytorskie załączamy do niniejszego zaproszenia.
Prosimy także o nadesłanie deklaracji woli udziału autorskiego w planowanym tomie oraz informacji o wybranym utworze do końca września br. na adres mailowy: jakubosinski@doktorant.umk.pl.

Z wyrazami szacunku
/-/ Wacław Lewandowski
/-/ Jakub Osiński

 

Zalecenia edytorskie:


Czytanie Lechonia, red. W. Lewandowski, J. Osiński, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2021.


1. Teksty prosimy wysyłać na adres: waclaw@umk.pl lub jakubosinski@doktorant.umk.pl do końca grudnia 2020 roku.
2. Pliki prosimy zapisywać w formacie *.rtf lub *.doc/*.docx.
3. Tekst powinien mieć objętość ok. 20 000–40 000 znaków ze spacjami.
4. Utwory poetyckie Jana Lechonia prosimy przytaczać za: Jan Lechoń, Poezje, oprac. Roman Loth, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990 (BN I, 256).
5. Formatowanie:
a) tekst główny:
– czcionka: 12 punktów, Times New Roman,
– interlinia: 1,5 wiersza,
– można używać pogrubionych liter i kursywy, nie należy stosować podkreśleń;
b) przypisy:
– polskie (tamże, dz. cyt., zob. itd.),
– czcionka: 10 punktów, Times New Roman,
– interlinia: 1,5 wiersza.
6. Do tekstu prosimy dołączyć: bibliografię, słowa kluczowe (po polsku i – ewentualnie – po angielsku), streszczenie (po polsku i – ewentualnie – po angielsku) oraz notę o autorze.
7. Prosimy nie zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania.

(Zaproszenie Organizatorów)

Information

Address:
ul. Fosa Staromiejska 3
Fee:
bez opłaty
Added on:
29 July 2020; 13:50 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
29 July 2020; 13:50 (Mariola Wilczak)

See also

15.08.2021

"Czytanie Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej" - zaproszenie do publikacji

Niedawno ukazał się tom interpretacji zatytułowany Czytanie Wierzyńskiego (Toruń 2019), niebawem zaś ukaże się książka Czytanie Lechonia (Kraków 2021). Pragniemy kontynuować tę inicjatywę wydawniczą i tym razem skupić się na poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Wierzymy, że poezja autorki Krystalizacji wciąż inspiruje, domaga się nowych odczytań i jest ciągle nie dość odkrytą przestrzenią umożliwiającą nawiązanie twórczego dialogu ze współczesnością. Zachęcamy, aby popatrzeć na twórczość poetki przez pryzmat różnych metodologii i z wykorzystaniem nieoczywistych słowników teoretycznych. Projektujemy tom Czytanie Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej jako miejsca spotkania różnych strategii lekturowych oraz sposobów podejścia do tekstu. 

25.11.2019

Referat prof. dr hab. Beaty Dorosz (IBL PAN): Kazimierz Wierzyński i Jan Lechoń. Emigracyjne archiwa poetów - zagadki i wyzwania edytorskie

Komisja Edytorska Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 2 grudnia 2019  (poniedziałek), o godz. 12.00 w Pałacu Staszica, s. 144 (Warszawa, ul. Nowy Świat 72).

10.12.2019

„Elementarz”- spotkanie z twórczością Małgorzaty Filary-Celebudzkiej

 „Elementarz” Małgorzaty Filary-Celebudzkiej to zbiór poetyckich definicji wskazujący, że pisanie, czytanie i w ogóle nazywanie, to forma porządkowania doświadczenia.

31.05.2017

Spotkanie edytorów i leksykografów cyfrowych

W spotkaniu wezmą udział zespoły zajmujące się filologicznymi projektami cyfrowymi:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.