Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: - 31.12.2020
Added on: 29.07.2020

Czytanie Lechonia – zaproszenie do nadsyłania artykułów

Type of the event:
Call for papers
City or town:
Toruń

Katedra Historii LIteratury Polskiej i Tradycji Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do udziału w przedsięwzięciu Czytanie Lechonia – tomie złożonym z interpretacji wierszy Jana Lechonia.

Zdj. freestocks.org z Pexels.com

Wielce Szanowni Państwo,


W ubiegłym roku ukazał się zredagowany przez nas tom interpretacji zatytułowany Czytanie Wierzyńskiego, wydany w związku z przypadającymi na 2019 rok rocznicami urodzin, debiutu i śmierci poety. Pragniemy kontynuować tę inicjatywę wydawniczą i skupić się, już bez jubileuszowych przyczynków, na poezji Jana Lechonia, kolejnego skamandryty i arcyważnego poety emigracji niepodległościowej. Roboczy tytuł zamierzonej publikacji brzmi zatem: Czytanie Lechonia.
Będzie dla nas zaszczytem, jeśli zechcecie Państwo wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
Na teksty zawierające propozycje interpretacji jednego z wierszy Jana Lechonia czekamy do końca grudnia 2020 roku. Zalecenia edytorskie załączamy do niniejszego zaproszenia.
Prosimy także o nadesłanie deklaracji woli udziału autorskiego w planowanym tomie oraz informacji o wybranym utworze do końca września br. na adres mailowy: jakubosinski@doktorant.umk.pl.

Z wyrazami szacunku
/-/ Wacław Lewandowski
/-/ Jakub Osiński

 

Zalecenia edytorskie:


Czytanie Lechonia, red. W. Lewandowski, J. Osiński, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2021.


1. Teksty prosimy wysyłać na adres: waclaw@umk.pl lub jakubosinski@doktorant.umk.pl do końca grudnia 2020 roku.
2. Pliki prosimy zapisywać w formacie *.rtf lub *.doc/*.docx.
3. Tekst powinien mieć objętość ok. 20 000–40 000 znaków ze spacjami.
4. Utwory poetyckie Jana Lechonia prosimy przytaczać za: Jan Lechoń, Poezje, oprac. Roman Loth, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990 (BN I, 256).
5. Formatowanie:
a) tekst główny:
– czcionka: 12 punktów, Times New Roman,
– interlinia: 1,5 wiersza,
– można używać pogrubionych liter i kursywy, nie należy stosować podkreśleń;
b) przypisy:
– polskie (tamże, dz. cyt., zob. itd.),
– czcionka: 10 punktów, Times New Roman,
– interlinia: 1,5 wiersza.
6. Do tekstu prosimy dołączyć: bibliografię, słowa kluczowe (po polsku i – ewentualnie – po angielsku), streszczenie (po polsku i – ewentualnie – po angielsku) oraz notę o autorze.
7. Prosimy nie zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania.

(Zaproszenie Organizatorów)

Information

Address:
ul. Fosa Staromiejska 3
Fee:
bez opłaty
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.