Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 18.10.2018 - 19.10.2018
Added on: 18.06.2018

Mózg – język – komunikacja / II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

Type of the event:
Conference
City or town:
Poznań

Wydział Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Stowarzyszenie "Afazja" zapraszają do udziału w
II Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Mózg – język – komunikacja”, która odbędzie się w dniach 18-19 października 2018 roku. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i skierowana jest do logopedów, neurologopedów, psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, językoznawców, literaturoznawców, lekarzy oraz wszystkich zainteresowanych specyfiką zaburzeń językowych u dzieci oraz osób dorosłych.

Konferencja poświęcona jest specyfice zaburzeń komunikowania się, będących wynikiem patologii mózgu o charakterze strukturalnym i/lub funkcjonalnym, a także związanych z jego fizjologicznym starzeniem się. Przedmiotem rozważań będzie zatem relacja mózg – język, mózg – komunikowanie, mózg – funkcje poznawcze, mózg – sztuka. Organizatorzy mają nadzieję, że przyjęcie tak szerokiej perspektywy umożliwi skonfrontowanie najnowszej wiedzy na temat funkcjonowania mózgu z działaniami praktycznymi specjalistów reprezentujących różne dziedziny badawcze.

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI:
1. Specyfika zaburzeń językowych u dzieci i osób dorosłych.
2. Choroby neurodegeneracyjne i stopniowa utrata języka.
3. Strategie terapeutyczne w zaburzeniach mowy i języka.
4. Język polski jako odziedziczony a zaburzenia mowy i języka.
5. Język osób starszych.
6. Dyskurs normatywny i zaburzony.
7. Kompetencja językowa i komunikacyjna w normie i w patologii.
8. Zespoły diagnostyczne i terapeutyczne.
9. Problemy terminologiczne zaburzeń językowych.
10. Biologiczne podstawy języka.
11. Neurologia w praktyce logopedycznej.
12. Język w literaturze i w sztuce.

Przewidywana jest publikacja książkowa tekstów referatów wygłoszonych podczas konferencji.

Zgłoszenia (w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego) można przesyłać do 30 czerwca 2018 r. na adres: Instytut Filologii Polskiej UAM, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań lub pocztą elektroniczną: ekaptur@amu.edu.pl, j_slawek@amu.edu.pl

(z informacji Organizatorów)

Information

Address:
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Maius, ul. Fredry 10
Application deadline for speakers:
30.06.2018
Fee:
350 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.