Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 22.05.2022
Added on: 30.03.2022

Multimodalne aspekty nauczania języka i kultury polskiej

Type of the event:
Call for papers
City or town:
London
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Teachers, Educators, Doctors

Zakład Nauczania Języka i Kultury Polskiej na Wydziale Humanistycznym Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (PUNO) oraz Instytut Filologii Polskiej i Logopedii na  Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej nauczycieli, lektorów oraz badaczy zajmujących się opisywaną problematyką. Chcielibyśmy, aby konferencja stała się miejscem wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wyników najnowszych badań naukowych. Nasze naukowe spotkanie z pewnością przyniesie nowe rozwiązania w wykorzystaniu mulitimodalnych aspektów nauczania języka i kultury polskiej.

PUNO, Dorota Hrycak-Krzyżanowska

      Potrzeba podjęcia rozważań nad multimodalnymi aspektami nauczania wyrasta z osiągnięć współczesnej nauki, zakresu i tempa przemian cywilizacyjnych, a także wynikających z nich wymagań stawianych względem jednostek oraz społeczeństw. Multimodalność, czyli współistnienie i współoddziaływanie różnych systemów znaków, takich jak język, obraz czy dźwięk, które dzieląc tę samą płaszczyznę, tworzą spójny pod względem semantycznym, funkcjonalnym i strukturalnym komunikat jest niezwykle istotne w procesach poznawczych człowieka.
W czasach, kiedy miliony ludzi każdego dnia posługują się językiem innym niż ojczysty, jako ośrodek kształcący między innymi nauczycieli, lingwistów i psychologów, proponujemy międzynarodową konferencję poświęconą multimodalnym aspektom nauczania języka i kultury polskiej, tak aby nasze naukowe spotkanie przyniosło pogłębioną analizę problemowego zjawiska.


RADA NAUKOWA:

prof. Grażyna Czubińska Polish University Abroad London, Wielka Brytania; prof. Beata Grochala, Uniwersytet Łódzki, Polska; prof. Danuta Kowalska, Uniwersytet Łódzki, Polska; prof. Joanna Michlic, UCL School of Slavonic and East European Studies, SSEES; prof. Ewa Lewandowska- Tarasiuk, Polish University Abroad London, Wielka Brytania, prof. Edyta Pałuszyńska, Uniwersytet Łódzki, Polska, prof. Agata Roćko, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Polska; dr Mateusz Gaze, Uniwersytet Łódzki, Polska, dr Justyna Gorzkowicz, Polish University Abroad London, Wielka Brytania

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Prof. Grażyna Czubińska, Prof. Edyta Pałuszyńska
Mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska, Mgr Agnieszka Gapińska, Mgr Woletta Hass-Lipińska, Mgr Halina Stochnioł, Mgr Renata Rams, Mgr Adrian Ligęza


Wszystkich Państwa, których zainteresował temat konferencji, zapraszamy do wygłoszenia referatu (czas wystąpienia – 20 minut) bądź wzięcia udziału w dyskusji.
Informujemy, że planujemy opublikować teksty o objętości od 0,5 do 0,1 arkusza wyd.  w języku polskim lub angielskim, które uzyskają dwie pozytywne recenzje.Przewiduje się po konferencji publikację artykułów w recenzowanej monografii naukowej w londyńskim wydawnictwie akademickim PUNO Press (umieszczonym na polskiej liście MEiN oraz MNiSW, POZIOM I − 80 punktów). Ze względu na cykl wydawniczy nieprzekraczalny termin nadsyłania tekstów do druku to 31.09.2022 roku

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa i przesyłanie formularzy do 20 kwietnia 2022 roku przez link:  https://forms.office.com/r/z8zeb3VzJe

Więcej informacji w dołączonym w formacie pdf  Zaproszeniu oraz na stronie konferencji.

Information

Added on:
30 March 2022; 15:05 (Justyna Gorzkowicz)
Edited on:
30 March 2022; 16:21 (Justyna Gorzkowicz)

See also

03.07.2018

Nowości w glottodydaktyce polonistycznej – perspektywa międzynarodowa: teoria i praktyka

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji glottodydaktycznej "Nowości w glottodydaktyce polonistycznej – perspektywa międzynarodowa: teoria i praktyka", która odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2018 r.

26.03.2019

SOCIETY, EDUCATION, CULTURE

Polish University Abroad and Institute of Pedagogy, University of Szczecin invite to London, on 12th May 2019, to the international conference. The purpose of the conference is to develop a platform for interdisciplinary discussion on the recognition and understanding of human activities in the dynamically developing world of science, education and culture, initiated with PhD seminar meetings at Polish University Abroad in London.  

01.11.2020

Our Everyday Identity – International Interdyscyplinary Conference

Institute of European Culture and the Department of Social Sciences of the Polish University Abroad in London (PUNO) with the Institute of Painting and Artistic Education of the Pedagogical University in Krakow (UP) invite you to submit your proposals. The aim of the conference is to explore various perspectives on identity issues (including "mobile and multicultural identities") in the context of an interdisciplinary approach. Inclusive of the national minorities' optics, the dimension of empirical and theoretical work in the ways of expressing identity in the everyday life of emigrants will be additionally emphasized. In order to meet the challenges of topographizing the term of "identity", conference organizers divided it into 5 contractual thematic panels, creating an opportunity to contribute to the event for the representatives of various disciplines. Conference Panels: 1. The Identity Expressed by the Creative Act 2. Personal Identity 3. Non-Heteronormative Identity 4. Collective Identity 5. Multicultural Identity Speech proposals will be accepted through submitted forms. Please note: You can apply only to one panel. More information about the panels: https://clacu.puno.edu.pl/conference-our-everyday-identity Individual conference panels which correspond with five creative perspectives undertaken by academic artists from the Institute of Painting at the Pedagogical University of Krakow. Submission Form: English  

07.01.2020

I Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej

Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie zaprasza 12 STYCZNIA 2020 r., godz. 10.30–18.00

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.